Prejšnji predmetnik – SOCIALNI MENEDŽMENT (VS)

Legenda

  • ECTS (ang. European Credit Transfer and Accomulation System) – kreditne točke 

 

(Novi) predmetnik vključuje spremembe študijskega programa, sprejete na seji senata dne 14.11.2019. Novi predmetnik velja za študente, v študijskem letu 2020/21 vpisane v 1. letnik študijskega programa.  (NOV PREDMETNIK ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA)
 
Za študente, v študijskem letu 2020/21 vpisane v 2. in 3. letnik študijskega programa, in vse študente, vpisane na študijski program do vključno študijskega leta 2019/20, velja prejšnji predmetnik študijskega programa oziroma pogoji, ki so veljali ob vpisu, če študentje v izobraževanju redno napredujejo.