Prejšnji predmetnik – MEDIJI IN NOVINARSTVO (MAG)

ZAP.
ŠT.
PREDMET  
ECTS
1.Sodobne teorije medijev6 
2.Medijska pravo in poslovna etika6 
3.Multimedijski sistemi6 
4.Novinarski žanri6 
5.Menedžment na področju medijev6 
6.Kvalitativno raziskovanje v družbenih vedah6 
7.Svetovni mediji6 
8.Praktična filozofija6 
9.Izbirni predmet6 
10.Izbirni predmet6 
SKUPAJ60 
ZAP.
ŠT.
PREDMET 
ECTS
1.Novi mediji6 
2.Mediji in demokracija6 
3.Uredniško-novinarski praktikum6 
4.Izbirni predmet6 
5.Izbirni predmet6 
6.Magistrska naloga30 
SKUPAJ60 
ZAP. ŠT. PREDMET
1. Komuniciranje v medkulturnem okolju
2. Primerjalne raziskovalne metode
3. Raziskovanje interneta
4. Evropske vrednote in identiteta
5. Baze podatkov in analiza podatkov
6. Anketno raziskovanje
7. Ekonomska in poslovna kultura
8. Vrednotna nasprotja sodobnih družb
9. Marketing v medijih
10. Zgodovina novinarstva
11. Evropska demokracija in politična kultura
12. Izzivi globalizacije
13. Sodobne družbene teorije
14. Lobiranje in pogajanja v EU
15.
Evropske vrednote in identiteta

Legenda

  • ECTS (ang. European Credit Transfer and Accomulation System) – kreditne točke 

 

Prejšnji predmetnik SE NE IZVAJA VEČ. Novi predmetnik se izvaja od študijskega leta 2021/22 dalje in vključuje spremembe študijskega programa, sprejete na seji senata dne 4. 1. 2021.  (POVEZAVA DO PREDMETNIKA)