Predavatelji in asistenti

Edina Šifrar, mag.

Predavateljica

Edina Šifrar_2021

Sodeluje kot: Predavateljica

Govorilne ure: Po dogovoru

E-pošta: edina.sifrar@fuds.si

Telefon: 031436866

Področje Raziskave: Transakcijsko analitična psihoterapija, kognitivno vedenjsko svetovanje, anksioznost, travma, izgorelost

Sodelovanje pri predmetih:
1. stopnja – Praksa 1 , Praksa 2, Znanje in veščine za ravnanje 2, Duševno zdravje in osebnostna rast, Coaching, Uvod v splošno psihologijo, Uvod v psihosocialno pomoč, Splošna psihologija 1, Splošna psihologija 2, Teorije deviantnosti in procesi pomoči v skupnosti, Tehnike medsebojne komunikacije

Zunanje povezave: /

Življenjepis:

Edina Šifrar je predavateljica in asistentka na področju psihosocialne pomoči. Diplomirala je na Fakulteti za varnostne vede. Magistrski študij je opravila na Fakulteti za uporabne družbene študije. Končala je štiriletni študij Transakcijsko – analitične psihoterapije, ki integrira psihoanalitično in kognitivno-vedenjsko terapijo in se uporablja pri obravnavi različnih psihičnih težav, v organizacijah, svetovanju ter delu na področju izobraževanja. V zasebni praksi nudi svetovanje in psihoterapijo posameznikom, parom in družinam ter organizira delavnice v Ljubljani in Tržiču. Kot prostovoljka je vodila skupine za samopomoč. Več let je delala tudi na kriznih telefonskih linijah za pomoč v duševni stiski.