Predavatelji in asistenti

dr. Janez Kolar

predavatelj

Sodeluje kot: Asistent

Govorilne ure: Po dogovoru

E-pošta: janez.kolar@fuds.si

Telefon: /

Področje Raziskave: Upravljanje kreativnosti in Inovativni management, podjetništvo in tehnološki transfer, zastavljanje vizije ter uspešnost ljudi in organizacij, upravljanje s človeškim kapitalom, razvoj kompetence, HRM

Sodelovanje pri predmetih:
1. stopnja:  Komunikacijski praktikum, Odnosi z odločevalci, Tehnike lobiranja in pogajanj
2. stopnja: Marketinška komunikacija,

Zunanje povezave: /

Življenjepis:

Janez Kolar (1968) na svoji življenjski poti kombinira in nadgrajuje tehnična predznanja (Univerzitetna diploma na katedri za Eneregetiko in procesno strojništvo Fakultete za strojništo v Ljubljani: Diplomsko delo: “Matematični model rotametra”; Mentor prof., dr. Ivo Bajsić) ter raznovrstne domače in mednarodne izkušnje ter (spo)znanja o gospodarstvu (Magistrski študij Podjetništva na Ekjonomski fakulteti v Ljubljani: Magistrsko delo: “Uvajanje procesa primerjave z boljšimi praksami /Benchmarking/ v indrustrijsko podjetje”; Mentor prof., dr. Aleš Vahčič) s sociološkimi tematikami (absolvent doktorskega študija sociologije na FUDŠ: Predvidena tema doktorske disertacije: “Družbeni okvirji difuzije tehnologije; Primer podonavske regije”; Mentor: prof. dr. Borut Rončević).

Medtem ko je bil leta 1993 najmlajši svetovalec za podjetništvo z državno licenco, že preko četrt stoletja kot predavatelj, trainer in coach  sodeluje z mnogimi podjetji in na številnih ustanovah doma in v tujini, svojo pot pa je začel ravno v Novi gorici, kjer je tudi prvič javno spregovoril.

Poleg podjetniških in pedagoško-andragoških  izkušenj  je deloval tudi v nekaterih najboljših podjetjih na svetu na svojem področjum kot npr.: Matsushita Industrial Corporation (Panasonic), DHL Express International, Volvo Trucks in L’Oreal, dobrih pet let pa je tesno sodeloval tudi s softverskim velikanom SAP; 

Domače izkušnje: Gea College, d.d., Podjetniški center Ljubljana (zdaj TPL), Slovenska filharmonija in Aerodrom Ljubljana, 

Kot član nadzrnih svetov je deloval v družbah Iskra Emeco d.d. in Kontrola zračnega prometa Slovenije d.o.o., medtem ko je na drugi strani, torej kot član uprave, zadolžen za varnost, IKT in HRM ter namestnik direktorja deloval v delniški družbi Aerodrom Ljubljana.