Pravno obvestilo glede gradiv na spletni strani

Pravice intelektualne lastnine

Spletno mesto je za namen tega pravnega obvestila pojem, ki zajema vse spletne strani na spletnem naslovu www.fuds.si (v nadaljevanju: spletno mesto). Imetnik avtorskih pravic na vseh avtorskih delih, ki so na kakršenkoli način vključena v spletno mesto je Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (FUDŠ) (v nadaljevanju: lastnik spletnega mesta). Vse pravice so pridržane. Uporabnik lahko uporablja vsebine na spletnem mestu izključno za svojo osebno, to je nekomercialno rabo. Vsaka druga oblika uporabe vsebin spletnega mesta (kot je npr. kopiranje, reproduciranje, distribuiranje in podobno) v komercialne namene je prepovedana.

Omejitev uporabe informacij in gradiv

Informacije in gradiva, ki so prikazana na tem spletnem mestu, lahko uporabnik naloži s strežnika za svojo osebno, domačo rabo, pri čemer ne sme spreminjati označb avtorskih pravic, drugih obvestil o pravicah intelektualne lastnine ali obvestil o drugih pravicah. Dovoljeno je nalaganje in tiskanje informacij in gradiv izključno z namenom ogledovanja in branja za študijske in druge nekomercialne namene. Vsako drugo kopiranje, distribuiranje, ponovno objavljanje, spreminjanje informacij in gradiv na www.fuds.si ali njihovo pošiljanje po pošti ter razširjanje na kakršenkoli drug način brez predhodnega pisnega dovoljenja, je prepovedano. Prav tako je prepovedana uporaba kateregakoli elementa spletnega mesta za kakršnekoli druge namene, kot za izključno osebno, nekomercialno, domačo rabo. Lastnik spletnega mesta ne odgovarja za obliko in vsebino spletnega mesta, ki so na kakršenkoli način povezane s spletnim mestom www.fuds.si. Pri obisku in uporabi povezanih spletnih mest je odgovornost lastnika spletnega mesta za vse primere izključena.

Omejitev odgovornosti

Lastnik spletnega mesta se bo trudil, da bodo podatki na spletnem mestu pravilni in ažurni, vendar lastnik spletnega mesta niti druga pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri izdelavi spletnega mesta ali še sodeluje pri nadgradnjah spletnega mesta ne more biti odgovoren za navadno škodo ali izgubljeni dobiček ali nepremoženjsko škodo, ki bi lahko uporabniku nastala zaradi uporabe spletnega mesta ali nezmožnosti uporabe le-tega. Lastnik spletnega mesta se bo trudil za nemoteno delovanje spletnega mesta, vendar ne more biti odgovoren za navadno škodo ali izgubljeni dobiček ali nepremoženjsko škodo, ki bi lahko uporabniku nastala zaradi motenega delovanja spletnega mesta. Lastnik spletnega mesta lahko kadarkoli brez predhodnega obvestila spremeni spletno mesto, in ne odgovarja za posledice tako povzročenih sprememb.

Varstvo osebnih podatkov

Kakršnikoli podatki, ki jih lastnik spletnega mesta pridobi na kakršenkoli način preko spletnega mesta, so namenjeni izključno za rabo lastnika spletnega mesta in jih le ta varuje v skladu z nacionalnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP) ter Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES in Obligacijskim zakonikom (Ur. l. RS, št. 83/2001, 32/2004, 28/2006 – odl. US, 40/2007).

Splošno

Za morebitne spore iz naslova uporabe spletnega mesta se uporabi slovenska zakonodaja. Za rešitev morebitnih sporov je pristojno sodišče v Novi Gorici. Z uporabo spletnega mesta uporabnik potrjuje, da je sprejel tu opisane pogoje in da se z njimi strinja.