Podjetništvo, inovacije in tehnologije v regionalnem in globalnem razvoju

Raziskovalni program se je začel leta 2016, vendar temelji na 18 letih izkušenj, izvedenih raziskav z različnimi lokalno, regionalno, nacionalno in mednarodno financiranimi raziskavami. Člani raziskovalnega programa so sodelovali v različnih projektih EU v okviru 6. in 7. okvirnega programa, Horizon 2020, Transnational Cooperation Programme Southeast Europe, Danube Transnational Programme, Erasmus+ programi (Knowledge Alliance, Capacity Building in Higher Education), katedra Jean Monnet in Jean Monnet Centri odličnosti.

Program raziskuje družbeno-kulturne vidike podjetništva, inovacij in prenosa tehnologije ter diseminacije. Delo združuje tako temeljne raziskave, ločevanje družbenih in strateških mehanizmov, krepitev in oviranje teh pojavov ter uporabne raziskave, ki dajejo znanje, pomembno za podjetja, politike, oblikovalce politik in poklicna združenja.

Raziskovalni program uporablja in testira različne teoretične in konceptualne pristope. Trenutno se v prvi vrsti uporablja teorijo socialnih polj, raziskuje se vloga institucij, družbenih omrežij in kognitivnih okvirjev, drugič: kulturno politična ekonomija, ki raziskuje mehanizme selektivnosti in evolucionarnih mehanizmov, ki vodijo k vzpostavitvi ekonomskega imaginarija.

Raziskovalni programi so razvili različna orodja za zbiranje podatkov, ki jih raziskovalci lahko uporabljajo pri svojih lastnih raziskavah in so zbrali precejšnjo količino primarnih in sekundarnih podatkov, ki so na voljo za napredne in doktorske študente v lastnih raziskavah.

Vodja raziskovalnega programa: Prof. dr. Borut Rončević

Borut Rončević

Člani:

 • prof. dr. William O’Gorman
 • prof. dr. Emilian R. Kavalski
 • doc. dr. Dolores Modic
 • doc. dr. Victor Cepoi
 • izr. prof. dr. Andrej Raspor
 • doc. dr. Tamara Besednjak Valič
 • doc. dr. Alenka Pandiloska Jurak
 • dr. Janez Kolar
 • Christian Gangaliuc
 • doc. dr. Erika Džajić Uršič
 • doc. dr. Predrag Ljubotina
 • doc. dr. Urša Lamut