Predavatelji in asistenti

A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V Z Ž 

A

dr. Frane Adam
redni profesor

Tina Andoljšek
asistentka

dr. Lea Ardani
asistentka

B

Erazem Bohinc
asistent

Rok Bratina
asistent

Sabina Brdnik
gostujoča strokovnjakinja

doc. dr. Metod Berlec
predavatelj

 

prof. dr. Luca Brusati
redni profesor

doc. dr. Svitlana Buko
docentka

Matej Butala
predavatelj

Valerija Bužan
predavateljica

C

izr. prof. dr. Ladislav Cabada
izredni profesor

Lea Cok
asistentka

doc. dr. Irena Ceglar
predavateljica

D

doc. dr. Nataša Dernovšček Hafner
asistentka in predavateljica

Dušanka Draganjec (Novaković)
asistentka

doc. dr. Tadej Droljc
docent

doc. dr. Erika Džajić Uršič
docentka

E

F

prof. dr. Bogomil Ferfila
redni profesor

Peter Ferfoglia
asistent

G

Nataša Helena Gadnik
asistentka in predavateljica

Nejc Gajšek
asistent

izr. prof. dr. Tea Golob
izredna profesorica

Maruša Gorišek
asistentka

Polona Greif
asistentka

J

prof. dr. Klemen Jaklič
redni profesor

prof. dr. Dejan Jelovac
redni profesor

Sebastjan Jeretič
predavatelj

K

Emil Karajić
predavatelj

izr. prof. dr. Petra Kleindienst
izredna profesorica

viš. pred. mag. Barbara Kobal Tomc
višja predavateljica

Matej Kolaković
predavatelj

doc dr. Janez Kolar
predavatelj

prof. dr. Andrej Koren
redni profesor

Manca Koren
asistentka

prof dr. Andrej Kovačič
redni profesor

pred. dr. Danijela Kralj
gostujoča strokovnjakinja

doc. dr. Marijeta Kobetič
predavateljica

prof. dr. Sebastjan Kristovič
izredni profesor

Jasmina Kristovič
asistentka

doc. dr. Jana Krivec
docentka

prof. dr. Metka Kuhar
redna profesorica

izr. prof. dr. Simona Kukovič
izredna profesorica

L

doc. dr. Urša Lamut
docentka

prof. dr. Jasmina Lažnjak
izredna profesorica

Urška Leban Guzej
predavateljica

prof. dr. Jernej Letnar Černič
izredni profesor

M

izr. prof. dr. Mirna Macur
izredna profesorica

prof. dr. Matej Makarovič
redni profesor

Martina Malinović
asistentka

Sabina Mešić
docentka

doc. dr. Janja Mikulan
docentka

doc. dr. Dolores Modic
docentka

N

doc. dr. Bernard Nežmah
docent

prof. dr. Marko Novak
redni profesor

dr. Dušanka Novakovič
asistentka

O

doc. dr. Robert Oravecz
docent

prof. dr. Bill O’Gorman
redni profesor

doc. dr. Andrej Omulec
predavatelj

P

dr. Nevenka Podgornik
izredna profesorica

mag. Peter Podhostnik
asistent

Mihael Pojbič
asistent

Vilma Planinc
asistentka

asist. dr. Pascale Emiliy Pečnik
asistent

R

prof. dr. Andrej Raspor
redni profesor

doc. dr. Mitja Reichenberg
docent

prof. dr. Mateja Rek
redna profesorica

dr. Borut Rončević
redni profesor

viš. pred. mag. Livija Rojc Štremfelj, CFRE
asistentka

S

Veronika Saje
predavateljica

doc. dr. Tjaša Stepišnik Perdih
docentka

pred.mag.Tatjana Smrekar
predavateljica

Š

Edina Šifrar, mag.
predavateljica

doc. dr. Luka Šlosar
asistent

assist. mag. Petra Škabar
asistentka

T

Bojan Tomašič
predavatelj

dr. Matevž Tomšič
profesor

izr. prof. dr. Jani Toroš
docent

prof. dr. Matej Tušak
redni profesor

V

Martina Vajs
asistentka

doc. dr. Sebastjan Valentan
docent

doc. dr. Dejan Valentinčič
docent

izr. prof. dr. Peter Verovšek
docent

Z

pred. mag. Irena Zagajšek
predavateljica

doc. dr. Srečo Zakrajšek
docent

Darja Zgonc
predavateljica

Mitja Zupan
asistent

Ž

Boštjan Žabar
asistent