Predavatelji in asistenti

A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V Z Ž 

A

dr. Frane Adam
redni profesor

dr. Alja Adam
docentka

Tina Andoljšek
asistentka

Lea Ardani
asistentka

B

Katja Bošnak
asistentka

Rok Bratina
asistent

dr. Luca Brusati
redni profesor

dr. Svitlana Buko
docentka

E

dr. Nuša Erman
docentka

F

dr. Bogomil Ferfila
redni profesor

G

Nataša Helena Gadnik
asistentka in predavateljica

dr. Nikolai Genou
redni profesor

dr. Tea Golob
izredna profesorica

Polona Greif
asistentka

H

Ana Hafner
docentka

J

mag. Jasmina Jakomin
asistentka

dr. Dejan Jelovac
redni profesor

K

Emil Karajić
predavatelj

dr. Petra Kleindienst
docentka

mag. Barbara Kobal Tomc
višja predavateljica

dr. Janez Kolar
predavatelj

dr. Urban Kordeš
izredni profesor

Manca Koren
asistentka

dr. Andrej Kovačič
izredni profesor

dr. Silvo Koželj
predavatelj

dr. Sebastjan Kristovič
izredni profesor

Jasmina Kristovič
asistentka

dr. Jana Krivec
docentka

dr. Simona Kukovič
izredna profesorica

L

dr. Dunja Labović Begović
asistentka

dr. Urša Lamut
docentka

dr. Jasmina Lažnjak
izredna profesorica

dr. Jernej Letnar Černič
izredni profesor

M

dr. Bojan Macuh
višji predavatelj

dr. Mirna Macur
izredna profesorica

dr. Matej Makarovič
redni profesor

Marijan Manoilov
predavatelj

dr. Uroš Marušič
izredni profesor

dr. Janja Mikulan
docentka

N

dr. Bernard Nežmah
docent

dr. Marko Novak
redni profesor

dr. Dušanka Novakovič
asistentka

O

dr. Robert Oravecz
docent

dr. Martina Ozbič
docentka

dr. Bill O’Gorman
redni profesor

P

dr. Alenka Pandiloska Jurak
docentka

dr. Nevenka Podgornik
izredna profesorica

mag. Peter Podhostnik
asistent

dr. Rok Podkrajšek
predavatelj

R

dr. Primož Rakovec
docent

dr. Andrej Raspor
redni profesor

dr. Mateja Rek
redna profesorica

dr. Borut Rončević
redni profesor

Š

Edina Šifrar, mag.
predavateljica

dr. Luka Šlosar
asistent

T

dr. Onja Tekavčič Grad
izredna profesorica

dr. Luka Martin Tomažič
asistent

dr. Matevž Tomšič
profesor

Peter Topić
predavatelj

V

Martina Vajs
asistentka

dr. Dejan Valentinčič
docent

dr. Peter Verovšek
docent

mag. Nevenka Volk Rožič
predavateljica

Z

Evija Evelin Zavrl
asistentka

Melita Zelnik
asistentka

dr. Albert Zorko
asistent