Letni programi in poročila

Fakulteta javno objavlja letni program dela, letno poročilo (vsebuje usmeritve in cilje ter realizacijo le-teh po posameznih področjih dejavnosti), kadrovski načrt, finančno poročilo in drugo.

Vsebina

LETNI PROGRAM 2020

LETNO POROČILO 2019

LETNI PROGRAM 2019

LETNO POROČILO 2018

LETNI PROGRAM 2018

LETNO POROČILO 2017

LETNI PROGRAM 2017

LETNO POROČILO 2016

LETNI PROGRAM 2016

 

LETNO POROČILO 2015

LETNI PROGRAM 2015

LETNI PROGRAM IN POROČILO 2014

LETNI PROGRAM IN POROČILO 2013

LETNI PROGRAM IN POROČILO 2012

LETNI PROGRAM IN POROČILO 2011

LETNI PROGRAM IN POROČILO 2010

LETNI PROGRAM IN POROČILO 2009

LETNO POROČILO 2008

LETNO POROČILO 2007