Vodstvo

Predsednik upravnega odbora 
prof. dr. Matej Makarovič

Prodekan za mednarodno sodelovanje
prof. dr. Matevž Tomšič

Prodekanja za študijske in študentske zadeve
izr. prof. dr. Petra Kleindienst

Prodekanja za znanstveno in raziskovalno delo
izr. prof. dr. Tamara Besednjak Valič

Klara Remec

Glavni tajnik
Klara Remec

OBVESTILA

Dne 3.7.2023 objavljamo sklep Upravnega odbora FUDŠ o začetku postopka volitev dekana FUDŠ za mandatno obdobje 2023-2027:
 
(1) Z izdajo tega sklepa se skladno s Pravilnikom o volitvah organov FUDŠ z dne 13.6.2011 in spremembami z dne 19.6.2023 začne postopek za imenovanje dekana FUDŠ za mandatno obdobje 2023-2027.
(2) Imenuje se volilna komisija v naslednji sestavi: Klara Remec (predsednica), asist. Rok Bratina (član), pred. Edina Šifrar (članica).
(3) Volilna komisija naslednji dan po objavi tega sklepa obvesti ustanovitelja, da v roku 30 dni predlaga kandidata za dekana.
 
Skladno z 29. členom Statuta FUDŠ z dne 28.9.2022 (UPB8) ter spremembami z dne 19.6.2023 dekana FUDŠ imenuje Upravni odbor na predlog ustanovitelja, z večino glasov vseh članov za dobo štirih let. Po izteku mandata je lahko ponovno imenovan.