Upravni odbor

matej makarovič

Predsednik upravnega odbora:

prof. dr. Matej Makarovič

Člani upravnega odbora

  • prof. dr. Matej Makarovič, predstavnik ustanovitelja
  • prof. dr. Matevž Tomšič, predstavnik ustanovitelja
  • izr. prof. dr. Janez Povh, predstavnik ustanovitelja
  • prof. dr. Borut Rončević, predstavnik ustanovitelja
  • Divna Vidmar, predstavnica zaposlenih
  • Petra Škabar, študentka