Komisije

Komisija za študijske in študentske zadeve

 • izr. prof. dr. Petra Kleindienst, predsednica
 • asist. Emil Karajić, član
 • prof. dr. Mateja Rek, članica
 • doc. dr. Janja Mikulan, članica
 • Lucija Šiftar študentka

Komisija za znanstvenoraziskovalno delo

 • doc. dr. Tamara Besednjak Valič, predsednica
 • prof. dr. Matevž Tomšič, član
 • prof. dr. Matej Makarovič, član
 • doc. dr. Tjaša Stepišnik Perdih, članica
 • Lea Cok, študentka

Komisija za kakovost in evalvacijo

 • prof. dr. Matej Makarovič, predsednik
 • pred. Edina Šifrar, članica iz vrst visokošolskih učiteljev
 • asist. Rok Bratina, član iz vrst visokošolskih sodelavcev
 • Klara Remec, dipl. prav., članica iz vrst strokovnih sodelavcev   
 • Silva Pustavrh, študentka                                      

Komisija za kadrovske zadeve

 • prof. dr. Borut Rončević, predsednik
 • prof. dr. Mateja Rek, članica
 • doc. dr. Jana Krivec, članica
 • izr. prof. Tea Golob, članica
 • Niki Toroš, študentka

Disciplinska komisija

 • doc. dr. Alenka Pandiloska Jurak, predsednica
 • doc. dr. Jana Krivec, namestnica predsednice
 • prof. dr. Matevž Tomšič, član
 • doc. dr. Erika Džajić Uršič, namestnik članica
 • Emina Jurić, študentka

Komisija za etičnost raziskovanja

 • doc. dr. Erika Džajić Uršič, predsednica
 • izr. prof. dr. Tea Golob, namestnica predsednice
 • prof. dr. Matej Makarovič, član
 • doc. dr. Alenka Pandiloska Jurak, članica
 • Lea Cok, študent

Komisija za podelitev naslovov in priznanj

 • prof. dr. Matevž Tomšič, predsednik
 • izr. prof. Tea Golob, članica
 • asist. Boštjan Žabar, član
 • doc. dr. Janja Mikulan, članica
 • Andreja Rijavec, članica
 • Nejc Škof, študent

Komisija za dijaške Gosarjeve nagrade

 • prof. dr. Matej Makarovič(FUDŠ)
 • prof. dr. Matevž Tomšič (FUDŠ)
 • asist. Emil Karajić (FUDŠ)
 • mag. Nevenka Volk Rožič (Gospodarska zbornica Slovenije, Območna zbornica za severno Primorsko)
 • izr prof. dr.Tea Golob (Društvo za družboslovne študije)
 • Teja Puc (prof. psihologije na Gimnaziji Nova Gorica)
 • Mateja Ceket Odar (prof. slovenščine na Srednji šoli Veno Pilon Ajdovščina).