Komisije 2023-2027

Komisija za študijske in študentske zadeve

 • izr. prof. dr. Petra Kleindienst, predsednica
 • asist. Emil Karajić, član
 • doc. dr. Urša Lamut, članica
 • doc. dr. Janja Mikulan, članica
 • študent Nejc Soklič, član

Komisija za znanstveno raziskovalno delo

 • izr. prof. dr. Tamara Besednjak Valič, predsednica
 • prof. dr. Matevž Tomšič, član
 • prof. dr. Matej Makarovič, član
 • doc. dr. Jana Krivec, članica
 • študent Peter Ferfoglia, član

Komisija za kakovost in evalvacijo

 • prof. dr. Matej Makarovič, predsednik
 • pred. Edina Šifrar, članica iz vrst visokošolskih učiteljev
 • asist. Rok Bratina, član iz vrst visokošolskih sodelavcev
 • Klara Remec, dipl. prav., članica iz vrst strokovnih sodelavcev 
 • študentka Pia Brolih Djilas. članica                                   

Komisija za kadrovske zadeve

 • prof. dr. Borut Rončević, predsednik
 • prof. dr. Mateja Rek, članica
 • doc. dr. Jana Krivec, članica
 • izr. prof. Tea Golob, članica
 • študentka Lucija Šiftar, članica

Disciplinska komisija

 • izr. prof. dr. Simona Kukovič, predsednica
 • doc. dr. Tjaša S. Perdih, namestnica predsednice
 • doc. dr. Janez Kolar, član
 • doc. dr. Erika Džajić Uršič, namestnica članica
 • študent Marko Stojanović, član

Komisija za etičnost raziskovanja

 • doc. dr. Erika Džajić Uršič, predsednica
 • doc. dr. Predrag Ljubotina, namestnik predsednice
 • izr. prof. dr. Simona Kukovič, članica
 • doc. dr. Urša Lamut, članica
 • študent Peter Ferfoglia, član

Komisija za podelitev naslovov in priznanj

 • prof. dr. Borut Rončević, predsednik
 • doc. dr. Erika D. Uršič, članica
 • doc. dr. Janja Mikulan, članica
 • Gaja Lesica Marc, članica
 • asist. Janja Lozar, članica
 • študent Stefan Simeunović, član

Komisija za dijaške Gosarjeve nagrade

 • prof. dr. Matej Makarovič(FUDŠ)
 • prof. dr. Matevž Tomšič (FUDŠ)
 • asist. Emil Karajić (FUDŠ)
 • mag. Nevenka Volk Rožič (Gospodarska zbornica Slovenije, Območna zbornica za severno Primorsko)
 • izr prof. dr.Tea Golob (Društvo za družboslovne študije)
 • Mateja Ceket Odar (prof. slovenščine na Srednji šoli Veno Pilon Ajdovščina).