Komisije

Komisija za študijske in študentske zadeve

 • doc. dr. Petra Kleindienst  – predsednica
 • prof. dr. Mateja Rek, članica
 • asist. dr. Tjaša Stepišnik Perdih, članica
 • Janja Mikulan Kildi, članica
 • Erna Toromanović Sendić, študentka

Komisija za znanstvenoraziskovalno delo

 • doc. dr. Tamara Besednjak Valič, predsednica
 • prof. dr. Matevž Tomšič, član
 • prof. dr. Matej Makarovič, član
 • doc. dr. Jana Krivec, članica
 • Lea Ardani, študentka

Komisija za kakovost in evalvacijo

 • prof. dr. Matej Makarovič, predsednik
 • doc. dr. Primož Rakovec, član iz vrst visokošolskih sodelavcev
 • asist. Janja Mikulan Kildi, članica iz vrst visokošolskih sodelavcev
 • Klara Remec, dipl. prav., članica iz vrst strokovnih sodelavcev
 • Monika Ognenovska, študentka

Komisija za kadrovske zadeve

 • prof. dr. Borut Rončević, predsednik
 • prof. dr. Mateja Rek, članica
 • doc. dr. Tea Golob, članica
 • doc. dr. Primož Rakovec
 • Tamara Goričanec, študentka

Disciplinska komisija

 • prof. dr. Dejan Jelovac, predsednik
 • doc. dr. Jana Krivec, namestnica predsednika
 • prof. dr. Matevž Tomšič, član
 • izr. prof. dr. Andrej Kovačič, namestnik člana
 • Manca Kosmač Vrabec, študentka

Komisija za etičnost raziskovanja

 • prof. dr. Dejan Jelovac, predsednik
 • doc. dr. Tea Golob, namestnica predsednika
 • prof. dr. Matej Makarovič, član
 • doc. dr. Jana Krivec, članica
 • Lea Ardani, študentka

Komisija za podelitev naslovov in priznanj

 • prof. dr. Matevž Tomšič, predsednik
 • doc. dr. Tea Golob, član
 • doc. dr. Petra Kleindienst, članica
 • asist. Janja Mikulan Kildi, članica
 • Natali Vuk Birsa, članica