Akademski zbor

Primož Rakovec

Predsednik akademskega zbora:

doc. dr. Primož Rakovec

Člani akademskega zbora:

A - J

 • Andrej Kovačič
 • Andrej Podpečan
 • Andrej Raspor
 • Andreja Poljanec
 • Anita Mervič
 • Barbara Hvalič Erzetič
 • Barbara Kobal Tomc
 • Borut Rončević
 • Dadiana Chiran
 • Daša Cek Stepančič
 • Dejan Jelovac
 • Dejan Valentinčič
 • Dunja Labović
 • Evija Evelin Zavrl
 • Frane Adam
 • Jana Krivec
 • Janez Kolar
 • Janez Mlakar
 • Janja Mikulan Kildi
 • Jamina Jakomin
 • Jasmina Kristovič
 • Jernej Letnar Černič

L - P

 • Lea Prijon
 • Luka Tomažič
 • Maja Kus Ambrož
 • Manca Kosmač Vrabec
 • Marijan Manoilov
 • Marko Novak
 • Martina Ozbič
 • Matej Makarovič
 • Mateja Černič
 • Mateja Rek
 • Matevž Tomšič
 • Mirna MAcur
 • Mojca Don
 • Nevenka Podgovrnik
 • Nuša Erman
 • Onja Tekavčič Grad
 • Ožbej Peterle
 • Parov Anzelc
 • Peter Podhostnik
 • Peter Topić
 • Petra Kleindienst
 • Primož Rakovec

R - Ž

 • Robert Oravecz
 • Robert Vodopivec
 • Sebastjan Kristovič
 • Sergeja Removš
 • Silvo Koželj
 • Tamara Besednjak Valič
 • Tea Golob
 • Tine Lovišček
 • Tjaša Peršič
 • Tjaša Stepišnik Perdih
 • Urban Kordeš
 • Urška Bogataj
 • Vesna Švab
 • Victor Cepoi
 • Vojko Kavčič
 • Živa Cotič