Akademski zbor

01-JMK-Janez-Kolar-Dunaj-mar20

Predsednik akademskega zbora:
doc. dr. Janez Kolar

Člani akademskega zbora:

A - J

Alenka Pandiloska Jurak
Alja Adam
Ana Bračič
Andrej Kovačič
Andrej Raspor
Barbara Kobal Tomc
Bernard Nežmah
Bill O’Gorman
Bogomil Ferfila
Borut Rončević
Daša Cek Stepančič
Dejan Jelovac
Dejan Valentinčič
Dušanka Novaković
Emil Karajić
Emilian Kavalski
Erika D. Uršič
Frane Adam
Jana Krivec
Jana Suklan
Janez Balkovec
Janez Kolar
Janja Mikulan Kildi
Jasmina Kristovič
Jasmina Lažnjak
Jernej Letnar Černič
Katja Bošnak

L - P

Lea Ardani
Luca Brusati
Luka Martin Tomažič
Luka Šlosar
Marijan Manoilov
Marko Novak
Martina Ozbič
Martina Vajs
Matej Makarovič
Mateja Rek
Matevž Tomšič
Melita Zelnik
Mihael Pojbič
Mirna Macur
Nataša Gadnik
Nevenka Podgornik
Nevenka Volk Rožič
Nuša Erman
Peter Podhostnik
Peter Verovšek
Petra Kleindienst
Polona Greif
Predrag Ljubotina

R - Ž

Robert Oravecz
Rok Bratina
Rok Podkrajšek
Sebastjan Kristovič
Slivo Koželj
Svitlana Buko
Tamara Besednjak Valič
Tea Golob
Tina Andoljšek
Tjaša Stepišnik Perdih
Urban Kordeš
Uroš Marušič
Urša Lamut
Vesna Planko
Victor Cepoi
Zoran Levnajić