Najem Prostorov

Najem prostorov

Fakulteta za uporabne družbene študije
Gregorčičeva ulica 19
5000 Nova Gorica

Kapacitete prostorov FUDŠ trenutno sledeče:
 • Velika predavalnica: predavatelj + 38 oseb
 • predavalnica 1: predavatelj + 24 oseb
 • pred. 2 : predavatelj + 16 oseb
 • pred: 3: predavatelj + 20 oseb

Cene najema ostanejo enake.

Fakulteta oddaja v najem svoje predavalnice, ki so ustrezno opremljene za izvajanje tako pedagoškega dela kot drugih aktivnosti (dogodki, konference, srečanja idr.).

Dodatne prednosti in ugodnosti:

 • razporeditev stolov in miz po vaši želji;
 • kavni avtomat;
 • souporaba hodnika in toaletnih prostorov;
 • velika predavalnica in sejna soba se nahajata v pritličju in omogoča dostop tudi invalidom;
 • v pritličju tudi toaletni prostori za invalide;
 • parkirni prostor pred in za stavbo.

PROSTORI V NOVI GORICI

OPIS PREDAVALNIC  IN CENIK

PREDAVALNICA ŠT. SEDEŽEV OPREMA CENIK ( najem po urah) LOKACIJA
Predavalnica 1 24 (59 m2) interaktivna tabla, prenosni računalnik 20,00 € v 1. nadstropju
Predavalnica 2 16 (52 m2) interaktivna tabla, prenosni računalnik 15,00 € v 1. nadstropju
Predavalnica 3 20 (47 m2) interaktivna tabla, prenosni računalnik 12,00 € v 1. nadstropju
Velika predavalnica 38 (84 m2) interaktivna tabla, prenosni računalnik 30,00 € v pritličju

* V ceno ni vračunan DDV, cenik je v veljavi od 2.11.2018 dalje.

POGOJI NAJEMA:

 • Minimalni čas najema: 1 ura.
 • Obračunska enota je 1 ura (vsaka začeta ura se obračuna kot polna ura).
 • Uporaba tehnične opreme, ki je na razpolago v predavalnicah, je vključena v ceno najema: bela tabla, prenosni računalnik, projektor ter dostop do brezžične internetne povezave;
 • Sklenitev pogodbe za najem in uporabo prostorov.
 • V primeru trajnejšega najema prostorov vam nudimo dodaten popust.

Za rezervacijo učilnice potrebujemo naslednje podatke:

 • podatke najemnika,
 • termin najema predavalnic,
 • želeno dodatno opremo

Fakulteta kot najemodajalec in najemnik podpišeta tudi  Pogodbo o najemu in uporabi prostorov.

KONTAKT

 Dodatne informacije o najemu predavalnic in opreme dobite: