Najem Prostorov

Najem prostorov

Zaradi upoštevanja medosebne razdalje vsaj 1,5 m, ki jo zaradi preprečevanja širjenja koronavirusa Covid 19 predpisuje Nacionalni inštitut za javno zdravje, so kapacitete prostorov FUDŠ trenutno sledeče:
 • Velika predavalnica: predavatelj + 22 oseb
 • predavalnica 1: predavatelj + 18 oseb
 • pred. 2 : predavatelj + 10 oseb
 • pred: 3: predavatelj + 11 oseb

Cene najema ostanejo enake.

Fakulteta oddaja v najem svoje predavalnice, ki so ustrezno opremljene za izvajanje tako pedagoškega dela kot drugih aktivnosti (dogodki, konference, srečanja idr.).

Dodatne prednosti in ugodnosti:

 • razporeditev stolov in miz po vaši želji;
 • kavni avtomat;
 • souporaba hodnika in toaletnih prostorov;
 • velika predavalnica in sejna soba se nahajata v pritličju in omogoča dostop tudi invalidom;
 • v pritličju tudi toaletni prostori za invalide;
 • parkirni prostor pred in za stavbo.

PROSTORI V NOVI GORICI

PROSTORI LJUBLJANA

OPIS PREDAVALNIC  IN CENIK

PREDAVALNICA

ŠT. SEDEŽEV

OPREMA

CENIK ( najem po urah)

LOKACIJA

Predavalnica 1

40 (59 m2)

tabla, prenosni računalnik, projektor

20,00 €

v 1. nadstropju

Predavalnica 2

28 (52 m2)

tabla, prenosni računalnik, projektor

15,00 € (BREZ uporabe računalnikov)

30,00 € (Z uporabo do 16 računalnikov)

v 1. nadstropju

Predavalnica 3

20 (47 m2)

tabla, prenosni računalnik, projektor

12,00 €

v 1. nadstropju

Velika predavalnica

78 (84 m2)

tabla, prenosni računalnik, projektor

30,00 €

v pritličju

* V ceno ni vračunan DDV, cenik je v veljavi od 2.11.2018 dalje.

POGOJI NAJEMA:

 • Minimalni čas najema: 1 ura.
 • Obračunska enota je 1 ura (vsaka začeta ura se obračuna kot polna ura).
 • Uporaba tehnične opreme, ki je na razpolago v predavalnicah, je vključena v ceno najema: bela tabla, prenosni računalnik, projektor ter dostop do brezžične internetne povezave;
 • Sklenitev pogodbe za najem in uporabo prostorov.
 • V primeru trajnejšega najema prostorov vam nudimo dodaten popust.

Za rezervacijo učilnice potrebujemo naslednje podatke:

 • podatke najemnika,
 • termin najema predavalnic,
 • želeno dodatno opremo

Fakulteta kot najemodajalec in najemnik podpišeta tudi  Pogodbo o najemu in uporabi prostorov.

KONTAKT

 Dodatne informacije o najemu predavalnic in opreme dobite: