Navodila avtorjem

  • Uredštvo sprejema izvirne prispevke v angleškem jeziku. Avtor z oddajo članka potrjuje, da je delo izvirno in da delo istočasno ni v obravnavi pri drugem založniku.
  • Članki praviloma obsegajo med 6000 in 8000 besed. Vsi članki bodo recenzirani, v objavo pa bodo sprejeti le tisti, ki bodo prejeli pozitivno recenzijo.
  • Članki naj bodo napisani v britanski angleščini.
  • Reference: sledite slogu priročnika Chicago Manual Style, 17. izdaja, sistem avtor-datum: https://www.chicagomanualofstyle.org/tools_citationguide/citation-guide-2.html. Avtorji naj sledijo reference guide
  • Avtorji lahko oddajo svoj članek v kateri koli znanstveni obliki ali postavitvi, vendar morajo upoštevati strukturo v vzorcu članka, ki je na voljo na spletni strani.
  • Avtorji naj članek anonimizirajo. Imena avtorjev in informacije o financiranju je treba odstraniti in jih je mogoče ponovno dodati v kasnejši fazi recenzijskega postopka.
  • Članki so predmet dvojnega anonimnega recenzijskega postopka.
  • Izbira recenzenta je ključnega pomena za postopek objave. Izbira recenzentov temelji na številnih dejavnikih, vključno s strokovnim znanjem, ugledom, posebnimi priporočili in lastnimi predhodnimi izkušnjami z recenzenti. Izbiramo recenzente, ki so hitri, previdni in ustrezno argumentarijo svoje mnenje.
  • Vse članke je potrebno oddati prek sistema Editorial Manager.