MVU zaključek

Projekt »Povezovanje globalnih in lokalnih družbenih izzivov z uporabo inovativnih metod učenja in novih tehnologij – InoTeh učenje«

Logotipa

V študijskem letu 2017/2018 na FUDŠ-ju izvajamo projekt z naslovom »Povezovanje globalnih in lokalnih družbenih izzivov z uporabo inovativnih metod učenja in novih tehnologij«. Aktivnosti so financirane v sklopu javnega razpisa Mobilnost slovenskih visokošolskih učiteljev 2017-2018, ki ga sofinancirata Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije in Evropski socialni sklad, EU.

V obdobju med 1. 6. 2017 in 30. 6. 2018 so imeli trije visokošolski učitelji priložnost izvajati pedagoške in raziskovalne aktivnosti na treh različnih univerzah v Evropi in ZDA.

Prof. dr. Matej Makarovič je tri mesece deloval na University of Hawaii at Manoa, ZDA. Aktivno je sodeloval v pedagoškem procesu z uporabo virtualne učilnice in bil vključen tudi v načrtovanje in izvajanje skupnega raziskovalnega projekta: »Mobility and reflexivity of the youth – between places and spaces: contrasting the USA and the EU«, pripravljal nove raziskovalne projekte na temo učinkov mobilnosti na področju izobraževanja.

Doc. dr. Tea Golob je tri mesece gostovala na Metropolitan University Prague, Češka. Izvedla je svoj predmet z naslovom Contemporary research challenges, ki je združeval aktualne teme v družboslovju in metodološke prijeme. Tudi študente na tej instituciji je vključila v virtualno učilnico. Poleg tega je sodelovala v številnih drugih aktivnostih fakultete.

Doc. dr. Jana Suklan je bila šest mesecev na Northumbria University, Newcastle Business School, GB. Poleg nesporednih pedagoških aktivnosti je bila aktivno vključena v sklepanje novih povezav in oblikovanje konzorcijev za projektno prijavljanje in sodelovanje, delo na področju skupnega raziskovalnega interesa, tudi z namenom objavljanja rezultatov skupnega dela.

Vsi trije visokošolski učitelji so svoja gostovanja izkoristili za promocijo FUDŠ in njenih študijskih programov na tujih visokošolskih institucijah, kar je bilo sprejeto z velikim zanimanjem.