MELIA Observatory

Melia Observatory FUDŠ

Media Literacy Observatory for Active Citizenship and Sustainable Democracy

Trajanje projekta: 1. julij 2020  – 31. december 2022

Vodilni partner: Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici

FUDŠ ekipa, ki sodeluje pri projektu:

prof. dr. Matevž Tomšič – vodja projekta 

Kratek opis projekta:

Projekt MELIA Observatory je namenjen vzpostavitvi observatorija medijske pismenosti v Podonavju, ki bo temeljil na vključevanju vseh relevantnih deležnikov. Observatorij bo služil kot mehanizem za krepitev državljanskih kompetenc ljudi, kar bo prispevalo k razvoju demokracije v regiji. Glavi ciljni skupini bosta mladi (osnovnošolci in srednješolci) in ljudje, ki delajo z njimi (edukatorji). V okviru projekta bomo pripravili instrumente za analizo medijskih vsebin, učna orodja in politična priporočila za nadgradnjo medijske pismenosti v povezavi z drugimi državljanskimi veščinami. Projektni konzorcij sestavlja triindvajset partnerjev (šestnajst projektnih in sedem pridruženih) iz petanjskih držav.

Z nami lahko stopite v stik preko e-pošte melia@fuds.si.

Aktualne novice:

Based on the detection of good practices from inside and outside the Region, MELIA Observatory partners developed innovative educational toolkits on the field of media literacy and active citizenship: – a toolkit for the training of pupils in higher years of elementary school (eighth, ninth year), – a toolkit for the training of high school students (with focus on vocational schools), – a toolkit for the training of youth educators (teachers, tutors, coaches).

V četrtek, 22. 10. 2020, je FUDŠ vlogi glavnega organizatorja skupaj z mednarodnim konzorcijem partnerjev, gostila dogodek uvodnega srečanja projekta Observatorij medijske pismenosti za aktivno državljanstvo in trajnostno demokracijo (MELIA Observatory).

Dogodek je zaradi trenutne epidemiološke slike v celoti potekal preko spletne platforme ZOOM, v angleškem jeziku, vodil pa ga je prof. dr. Matevž Tomšič, ki je tudi vodja projektnega partnerstva.
 

Na drugem srečanju so bile izpostavljene naslednje štiri sekcije:

  • Prva sekcija je bila “Strateška relevantnost projekta Podonavje”; kjer je Claudia Singer pojasnila pomen in ustreznost projekta v okviru strategije EU za Podonavje, predvsem v smislu, kako lahko rezultati projekta prispevajo k določenim delom uresničevanja te strategije.
  • Drugo sekcijo “Pomen medijske pismenosti za mlade” sta predstavila Mateja Rek, ki je je izpostavila pomen medijske pismenosti za vsako starostno skupino, ter Robert Čoban, ki nam je omogočil vpogled v medijsko zgodovino Srbije v zadnjih 30 letih.
  • V sekciji ” Uporaba umetne inteligence v analizi medisjkega sporočanja” je Ferenc Tolner udeležence nagovoril z osnovami obdelave naravnega jezika pri delovanju na področju umetne inteligence.
  • V sekciji ” Državljanska vzgoja v šolah – izkušnje iz različnih članic EU” je Konrad Sziedat pojasnil zgodovinski pomen političnega izobraževanja mladih v Nemčiji, medtem ko so pri predstavitvi Christe Prusskij so udeleženci dobili vpogled v državljansko vzgojo na Finskem. Naši strokovnjaki so nas opozorili, naj se s to temo nikoli ne ukvarjamo zgolj na splošno, saj zapletenost tega pojava zahteva pristope, ki so specifični tako za posamezno državo kot za posameznika.
Uvodno srečanje projekta MELIA Observatory se je zaključilo z skoraj enourno okroglo mizo na temo populizma in načina komuniciranja, ki ga prakticirajo populistični politiki. V okrogli mizo so sodelovali: Matevž Tomšič, Nikolai Genov, Bojan Bugarič ter Ladislav Cabada. Sogovorniki so se strinjali, da je potrebno problematiko populizma obravnavati pogobljen in diferenciran način, ob upoštevanju posebnosti posameznih pojavnih oblik tega pojava.

Projekt Observatorij MELIA, ki ga financira Transnacionalni program Podonavje, je 29. in 30. septembra gostil prvo srečanje usmerjevalnega odbora (Steering committee). Zaradi omejitev COVID-19 je bil sestanek organiziran on-line.

V okviru prvega 1. srečanja usmerjevalnega odbora za projekt MELIA Observatory je bila razprava osredotočena na delo na tematskih delovnih svežnjih.

Tekom prvega dne so bile obravnavane teme, ki so pomembne za izvedbo projekta kot na primer pregled in cilji projekta, odgovornosti vsakega partnerja, finančna vprašanja in obveznosti.

Drugi dan so bile obravnavane vsebinske teme, kot so posnetek stanja medijske pismenosti v Podonavju, razvoj vmesnika observatorija, mreže za usposabljanje za medijsko pismenost, pilotne študije in pomen komunikacije med projektnimi partnerji, ciljnimi skupinami in civilnimi javnosti. Ob zaključku je partnerstvo razpravljajo o organizaciji in pripravi Kick-off dogodka, ki je načrtovan 22. oktobra 2020, kot en najpomembnejših dogodkov projekta MELIA Observatory, namenjenih deležnikom v projektu.