Sodelovanje s državami programa (KA103)

Erasmus+ je program EU, ki spodbuja mednarodno sodelovanje na področju izobraževanja, usposabljanja, mladine in športa, z namenom posodobitve izobraževalnega procesa, usposabljanja in izboljšanja zaposljivosti mladih.

KA1 spodbuja učno mobilnost posameznikov, tako študentov, akademskega osebja kot tudi strokovnih delavcev na visokošolskih institucijah.

Cilji mobilnosti za posameznike so:

 • izboljšanje učnih kompetenc
 • povečanje zaposljivosti in možnosti zaposlitve
 • povečanje iniciativnosti in podjetništva
 • povečanje samozavesti in samospoštovanja
 • izboljšanje jezikovnih sposobnosti
 • povečanje medkulturne zavesti
 • aktivnejše sodelovanje v družbi
 • boljše poznavanje EU projektov in EU vrednot
 • povečanje motiviranosti za nadaljnje izobraževanje( formalno in neformalno) in usposabljanje po opravljeni mobilnosti

Vplivi mobilnosti posameznikov se kažejo tudi na institucionalni ravni, saj institucija s tem krepi prepoznavnost v okolju in pripomore k razvoju sistema izobraževanja.

INSTITUCIJAPODROČJE ŠTUDIJADRŽAVA
Central European University, BudapestPolitical scienceHungary
Fachhochschule WestkusteInternational tourism management, Intercultural management Germany
Freie Universitat Berlin

Social Science (2nd cycle)

Germany
IFiS PAN Graduate School for Social Research, VaršavaSocial Sciences,                                              3rd cycle (PhD)Poland
Isik University, IstanbulSocial and behavioural sciencesTurkey
Istambul Sisli vocational schoolSocial scienceTurkey
Kazimieras Simonavicius UniversitySocial scienceLithuania
Kodolanyi Janos University of Applied SciencesJournalism and Information, Pedagogical Sciences, International Relations, History, Philosophy, Sociology and cultural studiesHungary
Maria Curie-Sklodowska University Faculty of Political ScienceSocial SciencesPoland
Metropolitan University PragueSocial sciencesCzech Republic
Savonia University of Applied Sciences, IisalmiSocial work and counsellingFinland
SWPS University of Social Sciences and HumanitiesSocial SciencesPoland
Turgut Ozal UniversityOther-Social sciencesTurkey
University Babes-Bolyai, Cluj-NapocaOther-social sciencesRomania

University of Brasov

Social sciencesRomania

Universita degli Studi di Bari Aldo Moro

Social sciences, PsychologyItaly
Universita degli Studi di MoliseSocial sciencesItaly
Universita degli Studi di TriesteOther-Social sciencesItaly
University of Applied Sciences Baltazar, ZaprešićOther-Social sciencesHrvaška
University of Presov, PresovSocial work and counsellingSlovakia
University of West Bohemia, PlzenOther-Social sciencesCzech Republic
Universidad de la LagunaSocial Sciences, Journalism and InformationSpain
Universite de LiegeSocial sciencesBelgium
Vilnius Kooperacijos Kolegija (VKK)Social sciencesLithuania

Mobilnost osebja za namen poučevanja:

 • Vse sodelujoče institucije so nosilke ECHE listine in morajo imeti podpisan sporazum o bilateralnem sodelovanju – Seznam institucij s katerimi ima FUDŠ sklenjen bilateralni dogovor Erasmus+ so navedene zgoraj.
 • Trajanje: od 2 dni do 2 mesecev → poučevanje mora trajati vsaj 8 ur na teden. Če mobilnost traja več kot 1 teden, se sorazmerno poveča število ur poučevanja.

Sporazum za poučevanje

Mobilnost osebja za namen usposabljanja:

 • Vse sodelujoče visokošolske institucije iz programske/partnerske države morajo biti nosilke ECHE listine (in imajo pred začetkom izvajanja mobilnosti podpisani medinstitucionalni sporazum.
 • Trajanje: od 2 dni do 2 mesecev.
 • Informacije o seminarjih za zaposlene

Sporazum za usposabljanje zaposlenih

Dotacija

 • Dotacija EU pokriva potne stroške in stroške, ki so neposredno povezani z bivanjem udeležencev med aktivnostjo. Prispevek za pot se preračuna s kalkulatorjem razdalje (na povezavi). Zneski individualne podpore so odvisni od države gostiteljice (glej tabelo).