Erasmus+

Erasmus+

Erasmus+ je program EU, ki spodbuja mednarodno sodelovanje na področju izobraževanja, usposabljanja, mladine in športa, z namenom posodobitve izobraževalnega procesa, usposabljanja in izboljšanja zaposljivosti mladih.

KONZULTACIJE

Redne tedenske konzultacije za programe mobilnosti:

Zaradi velikega zanimanja za programe mobilnosti smo se v Projektni pisarni FUDŠ odločili, da bodo na voljo redne tedenske konzultacije za študente zainteresirane za udeležbo na mobilnosti. Konzultacije bodo potekale vsak torek ob 10. uri on-line na tej povezavi. Povezava bo enaka za vsako srečanje. V kolikor bomo sodelavci zadržani, bomo predhodno poslali obvestilo. 

Vse udeležence konzultacij vljudno naprošamo, da pred udeležebo na konzultacijah preberejo informacije o programih mobilnosti, ki so dostopne na spletni straneh FUDŠ – Erasmus in CEEPUS ter da pregledajo prezentacijo z dne 20.10.2022, ki je objavljena med obvestili Projektne pisarne na Moodlu. 

Veselimo se srečanja z vami in spodbujamo interes za udeležbo na mobilnosti. 

PRIJAVNI OBRAZEC ZA MOBILNOST

Na mobilnost se lahko prijavite na naslednji povezavi

DOKUMENTACIJA ZA UDELEŽENCE MOBILNOSTI

Študente obveščamo, da so vsi dokumenti, informacije in navodila, glede udeležbe na mobilnosti objavljeni v spletni učilnici Moodle v zavihku Projektna pisarna, podzavihek Udeleženci mobilnosti. 

KA1 spodbuja učno mobilnost posameznikov, tako študentov, akademskega osebja kot tudi strokovnih delavcev na visokošolskih institucijah.

Cilji mobilnosti za posameznike so:

 • izboljšanje učnih kompetenc
 • povečanje zaposljivosti in možnosti zaposlitve
 • povečanje iniciativnosti in podjetništva
 • povečanje samozavesti in samospoštovanja
 • izboljšanje jezikovnih sposobnosti
 • povečanje medkulturne zavesti
 • aktivnejše sodelovanje v družbi
 • boljše poznavanje EU projektov in EU vrednot
 • povečanje motiviranosti za nadaljnje izobraževanje( formalno in neformalno) in usposabljanje po opravljeni mobilnosti

Vplivi mobilnosti posameznikov se kažejo tudi na institucionalni ravni, saj institucija s tem krepi prepoznavnost v okolju in pripomore k razvoju sistema izobraževanja.

Austria University of Applied Sciences Burgenland Media
Austria Central European University Political science
Croatia Polytechnic of “Nikola Tesla” in Gospić Business and administration Sociology
Croatia College of Slavonski brod Social Sciences
Croatia University of Applied Sciences Baltazar, Zaprešić Other-Social sciences
Croatia College of inspection and personnel management  Sociology
Croatia Juraj Dobrila University Pula Media
Croatia College of inspection and personnel management Visoka škola za inspekcijski i kadrovski menedžment /Media
Czech Republic Metropolitan University Prague Social sciences, media
Czech Republic University of West Bohemia, Plzen Other-Social sciences
Finland Savonia University of Applied Sciences, Iisalmi Social work and counselling
Germany Fachhochschule Westkuste International tourism management, Intercultural management
Germany Freie Universitat Berlin Social sciences (MA)
Greece Aristotle University of Thessaloniki Media
Hungary Kodolanyi Janos University of Applied Sciences Journalism and Information, Pedagogical Sciences, International Relations, History, Philosophy, Sociology and cultural studies
Italy Universita degli Studi di Bari Aldo Moro Social sciences, Psychology
Italy Universita degli Studi di Molise Social sciences
Italy Universita degli Studi di Trieste Other-Social sciences
Lithuania Kazimieras Simonavicius University Social science
Poland IFiS PAN Graduate School for Social Research, Varšava Social Sciences, 3rd cycle (PhD)
Poland Maria Curie-Sklodowska University Faculty of Political Science Social science
Poland Uniwersytet Slaski w Katowicach Media
Poland Wyzsza Szkola Promocij w Warszawie Media
Poland Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa im. Stanislawa Pigonia w Krosnie Media
Poland University of Silesia Katowice Media
Portugal Istituto Politecnico do Cavado e do Ave Media
Portugal Universidade Aberta Social and behavioral sciences
Portugal Istituto Superior de Ciencias Sociales e Politicas Media
Romania Universiatatea Babes-Bolyai, Cluj-Napoca Other-social sciences, Social sciences, Psychology
Romania Hyperion University from Bucharest Journalism
Romania University of Brasov Social sciences, Psychology
Romania Facultatea de Stiinte Politice, Administrative si ale Comunicarli Media
Slovakia University of Presov, Presov Social work and counselling
Spain UAB Barcelona Media and Journalism
Spain Universidad de la Laguna Social Sciences, Journalism and Information
Turkey Isik University, Istanbul Social and behavioral sciences
Turkey University of Samsun Media and Journalism
Turkey Middle East Technical University Social and behavioral sciences
Turkey Istanbul Sisli vocational school Social science
Turkey Uskudar University Istanbul Media

Fakulteta ponuja mobilnost študentov za namen študija ali za prakso ter jim pri tem nudi dotacijo EU. V kolikor bi radi tudi vi odšli na študijsko izmenjavo, si preberite dokumente ki so objavljeni v nadaljevanju.

Mobilnost študentov za namen študija

 • Vse sodelujoče institucije so nosilke ECHE listine in morajo imeti podpisan sporazum o bilateralnem sodelovanju – Seznam institucij s katerimi ima FUDŠ sklenjen bilateralni dogovor Erasmus+ so navedene zgoraj.
 • Trajanje: od 2 do 12 mesecev.

Mobilnost študentov za prakso

 • Organizateljica pošiljateljica mora biti nosilka ECHE listine.
 • Trajanje: od 2 do 12 mesecev.

Dotacija

 • Študenti so upravičeni do dotacije EU, ki je namenjena kritju potnih stroškov in stroškov bivanja med študijem/prakso v tujini.  Višina dotacije je odvisna od programske skupine države, kamor študent odhaja.
 • Študenti iz socialno deprivilegiranega okolja bodo lahko zaprosili za dodatek (osnova za dodelitev bo ustrezna odločba/potrdilo Centra za socialno delo).
 • Študenti s posebnimi potrebami, ki bodo potrjeni za izmenjavo Erasmus+, bodo lahko zaprosili za dodatna finančna sredstva. 

Spletna jezikovna podpora (OLS)

Spletna jezikovna podpora (Online Linguistic Support − OLS) podpira učenje jezikov za udeležence mobilnosti v okviru programa Erasmus+. Vsak udeleženec mobilnosti dobi dostop do preverjanja znanja jezika ter do jezikovnega tečaja. Podpora OLS zagotavlja udeležencem dolgoročne mobilnosti v okviru programa Erasmus+ (ključni ukrep št. 1) priložnost, da ocenijo svoje spretnosti v znanju tujih jezikov, ki jih bodo uporabljali pri študiju, delu ali prostovoljstvu v tujini. Poleg tega so za izbrane udeležence na voljo spletni jezikovni tečaji, da izboljšajo svoje kompetence.

Podpora OLS je na voljo za naslednje jezike: češki, danski, nemški, grški, angleški, španski, francoski, italijanski, nizozemski, poljski, portugalski, švedski