CEEPUS

CEEPUS – Central European Exchange Program for University Studies, je regionalni program, ki je pričel delovati marca 1995. Cilj programa je vzpostaviti in spodbujati mobilnosti študentov in profesorjev med sodelujočimi državami ter izkoristiti akademske povezave in možnosti za oblikovanje skupnih študijskih programov.

V CEEPUS programu sodelujejo visokošolske institucije iz naslednjih držav: Albanija, Avstrija, Bolgarija, Bosna in Hercegovina, Češka, Črna Gora, Hrvaška, Kosovo, Madžarska, Makedonija, Moldavija,Poljska, Romunija, Slovaška, Slovenija in Srbija. 

Cilj programa je vzpostaviti in spodbujati mobilnost študentov in profesorjev med sodelujočimi državami ter izkoristiti prijateljske povezave in možnosti za oblikovanje skupnih študijskih programov. Program deluje na osnovi mrež (networks), ki jih ustanovijo posamezne univerze oziroma fakultete. Tako lahko študentje in profesorji kandidirajo za štipendijo znotraj mreže, v katero je vključena institucija.

Ceepus

Vsebina

Možnosti mobilnosti

1. V okviru meduniverzitetnih mrež.

FUDŠ je vključena v CEEPUS mrežo »Europe from the Visegrad Perspective«, kjer so vključene naslednje partnerske institucije:

2. Kot proste, t.i. ‘freemover’ izmenjave. Pri freemover izmenjavi se lahko prijavite na katerokoli visokošolsko institucijo v državah članicah CEEPUS programa.

Prijava poteka izključno prek spletnega portala CEEPUS.

Pogoji za mobilnost

 • končana dva semestra študija
 • omejitev starosti: do 35 let
 • državljanstvo ene od držav CEEPUS
 • podpora koordinatorja posamezne mreže na matični inštituciji
 • dodiplomski študenti lahko prosijo za izmenjavo za en semester ali največ 10 mesecev;
 • v izjemnih primerih (npr. poletna šola) in z utemeljitvijo koordinatorja lahko zaprosijo tudi za krajša obdobja (vendar ne krajša od 21 dni)
 • krajše in daljše mobilnosti za dodiplomske študente (1 semester), podiplomski študenti na magistrskem študiju (1 -5 mesecev) in doktorskem študiju (1- 3 mesece)

Prijavni roki

 •  15. junij (za izmenjavo v zimskem semestru študijskega leta)
 • 30. oktober (za izmenjavo v letnem semestru študijskega leta)
 • 30. November za »free mover« prijavo (izven mreže). 

 

Prijava in izvedba mobilnosti

 • Registrirajte se na spletni strani programa CEEPUS.
 • Izpolnite internetno prijavo: izberite mrežo, matično institucijo, institucijo gostiteljico, želeno obdobje in trajanje izmenjave. Prijavo izpolnite natančno in s pravimi podatki.
 • Prijavo oddate “on-line” do 15. junija za zimski in do 30. oktobra za letni semester.

Vaša prijava je potrjena na treh nivojih:

 • najprej jo mora odobriti lokalni koordinator na matični instituciji,
 • nato nacionalni CEEPUS urad v domači državi,
 • zadnja dokončna dodelitev CEEPUS štipendije pa je v rokah nacionalnega CEEPUS urada v državi gostiteljici.

Celoten postopek poteka elektronsko  ter po elektronski pošti. Prvo obvestilo o dodelitvi (ali zavrnitvi) CEEPUS štipendije prejmete po elektronski pošti.

Nacionalni CEEPUS urad države gostiteljice vam pošlje vso dokumentacijo in vse informacije v zvezi z odobreno CEEPUS izmenjavo na naslov, ki ste ga navedli v prijavi. Dokumentacijo natančno preberite in nato, v primeru da se strinjate s štipendijo in navedenimi pogoji, pošljite nazaj t.i. ‘Letter of Acceptance’ (in ostalo dokumentacijo, po navodilih v dopisu).

Kopijo prijave oddate tudi v Projektni pisarni FUDŠ na projektna.pisarna@fuds.si. Prijavnice priložite: motivacijsko pismo, življenjepis, potrdilo o opravljenih izpitih.

Sledi priprava na bivanje v tujini. Pred odhodom si pravočasno si uredite potrebno dokumentacijo (vizo, zavarovanje).

Glede nastanitve se obrnite na institucijo gostiteljico, ki pa vam bo tudi posredovala informacije glede prevzema/nakazila štipendije.

Pred odhodom domov, vam mora koordinator mreže/partner z institucije gostiteljice podpisati potrdilo o opravljeni izmenjavi, t.i. “Letter of Confirmation”.

Štipendija

Štipendijo CEEPUS dodeljuje država prejemnica in vključuje:

 • štipendijo,
 • namestitev in
 • zdravstveno varstvo
 • ter zagotavlja oprostitev šolnine.

Višina štipendije za posamezne države je objavljena na spletnem portalu CEEPUS (do informacij pridete s klikom na zastavice v spodnjem delu uvodne strani).