Mobilnost študentov

Erasmus+

PROGRAM ERASMUS +

Erasmus+ je program EU ( mobilnost študentov), ki spodbuja mednarodno sodelovanje na področju izobraževanja, usposabljanja, mladine in športa, z namenom posodobitve izobraževalnega procesa, usposabljanja in izboljšanja zaposljivosti mladih.

Ceepus

PROGRAM CEEPUS

CEEPUS – Central European Exchange Program for University Studies, je regionalni program. Cilj programa je vzpostaviti in spodbujati mobilnost študentov in profesorjev med sodelujočimi državami ter izkoristiti akademske povezave in možnosti za oblikovanje skupnih študijskih programov. V CEEPUS programu sodelujejo visokošolske institucije iz naslednjih držav: Albanija, Avstrija, Bolgarija, Bosna in Hercegovina, Češka, Črna Gora, Hrvaška, Kosovo, Madžarska, Makedonija, Moldavija, Poljska, Romunija, Slovaška, Slovenija in Srbija.