Media Literacy Module For Active Citizens (MELI MODULE)

Vodja projekta: red. prof. dr. prof. dr. Mateja Rek

Program: Erasmus+
Akcija: Jean Monnet Activities, Module
Naziv projekta: MEDIA LITERACY MODULE FOR ACTIVE CITIZENS (MELI Module)
Šifra: 620190-EPP-1-2020-1-SI-EPPJMO-MODULE

Obdobje izvajanja: 36 mesecev
Začetek projekta: 1. 10. 2020
Zaključek projekta: 30. 9. 2023

Spletna stran projekta

Kratek opis projekta:

Jean Monnet Modul MEDIJSKA PISMENOSTI ZA AKTIVNE DRŽAVLJANE je program poučevanja, ki obravnava tematike pogojev aktivne participacije v sodobnih digitalnih družbah. Naslavlja vse večjo izpostavljenost državljanov EU dezinformacijam in lažnim novicam v digitalnih medijih ter ustrezno potrebo po oblikovanju odpornosti na ta pojav. Študente študijskega programa Mediji in novinarstvo obvešča o politikah na področju enotnega digitalnega trga v EU, s posebnim poudarkom na vprašanjih medijske pismenosti, soočanju z izzivi spletnih dezinformacij in aktivnem državljanstvu EU. V okviru modula spodbujamo raziskovanje in prvo izkušnjo poučevanja za mlade raziskovalce, znanstvenike in delavce v zvezi z vprašanji Evropske unije ter objavljanje in razširjanje naših raziskav.

Kontakt: teja.rek@fame.si

Aktualno: