Predavatelji in asistenti

mag. Nevenka Volk Rožič

magistrica

Nevenka Volk Rožič

Sodeluje kot:  Predavateljica

Govorilne ure: Po dogovoru

E-pošta: nevenkavolk@yahoo.com

Telefon: /

Področje Raziskave: menedžment človeških virov

Sodelovanje pri predmetih:
1. stopnja – Menedžment človeških virov

Zunanje povezave: https://www.linkedin.com/in/nevenka-volk-ro%C5%BEi%C4%8D-ms-c-28814437

Življenjepis:

Nevenka Volk Rožič, univerzitetna diplomirana organizatorka dela z znanstvenim magisterijem z naslovom »Generični model kompetenc Inšpektorja iger na igralnih avtomatih v Sloveniji«. Ima dolgoletne izkušnje na področju managementa in upravljanja s človeškimi viri v zasebnem in javnem sektorju. Od leta 2015 je zaposlena kot direktorica GZS Severno Primorske gospodarske zbornice, Nova Gorica. Na njeni karierni poti je opravljala dela od direktorja manjšega podjetja, svetovalke za razvoj človeških virov, kadrovnice, vodje razvoja kadrov in splošnih zadev, sekretarke v kabinetu ministra za delo, družino in socialne zadeve obsega, pomočnice direktorja bolnišnice za upravno ekonomske področje in samostojne svetovalke. Vrsto let deluje kot zunanja svetovalka na področju upravljanja s človeškimi viri v malih, srednje in velikih podjetjih. Kot višješolska predavateljica s področja organizacije, managementa in projektnega managementa že več kot petnajst let prenaša znanje na mlajše generacije. Leta 2013 je pod njenim vodstvom ponovno začelo z delovanjem Kadrovsko društvo severne Primorske, bila je tudi podpredsednica upravnega odbora Slovenske kadrovske zveze. V svojih znanstvenih in strokovnih objavah obravnava upravljanje, kompetence, posredovanje dela delavcev, upravljanje s časom, opravljanje dela preko meje idr.