Leadership for European Local Development 2040 (LELD2040)

Vodja projekta: izr. prof. dr. Simona Kukovič

Program: Erasmus+
Akcija: Jean Monnet Activities, Chair

Obdobje izvajanja: 36 mesecev
Začetek projekta: 1. 1. 2022
Zaključek projekta: 31. 12. 2024

Spletna stran projekta

»Jean Monnet Chair (katedra)« je predavateljski položaj, ki je osredotočen in posebej specializiran za evropske študije in raziskovanje le-teh. Zasedajo ga lahko univerzitetni profesorji oz. predavatelji. 

Kratek opis projekta:

Jean Monnet Chair »Leadership for European Local Development (LELD2040)« preizkuša inovativen izobraževalni pristop in gradiva kot mehanizem za izboljšanje izvajanja Dolgoročne vizije Evropske unije za podeželje 2040 ter povečanje njenega globalnega vpliva.

Na ta način se spodbujajo tudi interdisciplinarne študije EU, ki se ukvarjajo s pojavom vrzeli v izvajanju dejavnosti EU, da bi zagotovile inovativna izobraževalna orodja (odprto učenje, nenehno soustvarjanje izobraževalnih gradiv, virtualne učilnice), ki bi jih lahko uporabili v drugih okoljih po Evropi za spodbujanje dialoga med akademskimi krogi in družbo, vključno z nacionalnimi in lokalnimi oblikovalci politik, ter prispevali k ozaveščenosti o dolgoročnih vizijah regionalne politike EU zunaj držav članic EU.

Cilji projekta

LELD2040 se osredotoča na prednostne naloge Komisije EU za obdobje 2019–24, zlasti prednostno nalogo šest – nov zagon za evropsko demokracijo – in osvetljuje razvoj dolgoročne vizije, ki obravnava nujne izzive in izpostavlja nove priložnosti za skupnosti po vsej Evropi, kot opredeljuje Nova strateška agenda 2019–24.

Rezultati / Aktivnosti

LELD2040 s svojimi številnimi aktivnostmi (predavanja, razprave na okroglih mizah, Poletna akademija vodenja, tematski paneli na mednarodnih konferencah, obiski na terenu ter strokovne in znanstvene objave) nagovarja različne ciljne skupine kot so akademska sfera, študenti, strokovnjaki, politični odločevalci in civilna družba.

Aktualno: