Krepitev podpore posebnim skupinam študentov

Vodja projekta: 

Andreja Slejko Rojc

Andreja Slejko Rojc

Financer: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in kulturo

Naziv projekta: Krepitev vloge kariernih centrov v celostni obravnavi študentov

Obdobje izvajanja: 1. 1. 2022 – 30. 9. 2023
Začetek projekta: 1. 1. 2022
Zaključek projekta: 30. 9. 2023

Kratek opis projekta:

Cilji projekta: Cilj projekta je spodbujanje celovite visokokakovostne karierne orientacije skozi celoten študijski proces od vpisa do zaposlitve ter usklajevanje pridobljenih znanj študentov s potrebami na trgu dela, obenem pa spodbujanje prilagojenih oblik  pomoči posebnim skupinam študent.

Rezultati / Aktivnosti:

V okviru projekta, bodo  potekale različne aktivnosti, ki jih lahko razdelimo v tri kategorije:

1. Usposabljanja in izobraževanja za karierne svetovalce

Na fakulteti bomo organizirali in izvedli usposabljanja s področja podpore študentom posebnih skupin za vse karierne svetovalce, da bodo lažje in učinkoviteje delovali v sistemu podpore študentom posebnih skupin ter prispevali k promociji inkluzivne klime na visokošolskih zavodih.

2. Vzpostavitev sistema za prepoznavanje posebnih skupin študentov in njihovih potreb po podpori

Visokošolski zavod je ustanovil delovno skupino, ki vzpostavlja krovni sistem za prepoznavanje posebnih skupin študentov in njihovih potreb po podpori na nivoju institucije. Rezultat delovanja skupine bo oblikovan dokument z opisanim vzpostavljenim sistemom na nivoju institucije in priporočili.

3. Podpora posebnim skupinam študentov

Operacija predvideva organizacijo dogodkov oz. aktivnosti, namenjenih sprejemanju in razumevanju drugačnosti.

Aktualno:

Delovna skupina je pripravila končni dokument z opisanim vzpostavljenim sistemom in priporočilom za delovanje na področju podpore posebnim skupinam študentov, ki ga je poimenovala