KnowING IPR

KnowING IPR

Naslov projekta

KnowingIPR - Fostering Innovation in the Danube Region through Knowledge Engineering and IPR Management

Trajanje projekta

01.07.2018 - 30.06.2021

Vodilni partner

Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu

Sofinancer:  Interreg Danube Transnational Programme: ERDF sredstva; trg

Projekt Knowing IPR – Fostering Innovation in the Danube Region through Knowledge Engineering and IPR Management se izvaja v okviru podonavskega madnacionalnega programa Interreg DTP. Gre za večstransko edinstven projekt, katerega ključen namen je približati znanje in informacije o intelektualni lastnini manjšim in srednjim podjetjem (MSP) in spodbuditi tovrstno sodelovanje med MSP, visokšolskimi in raziskovalnimi ustanovami ter pospeševalnim okoljem (Razvojne agencije, Gospodarske zbornice in podobno).

Medtem ko je vodilni partner projekta je Fakulteta  za informacijske študije iz novega mesta, so partnerji nanizani iz praktično vseh držav tako imenovane podonavske regije, z dvema pridruženima državama, Ukrajino in Moldavijo.

Posebej značilno za države podonavskega področja, ki se razteza od Nemčije in Slovenije na SZ, do Romunije in Bolgarije na JV, je tudi na področju poznavanja in upravljanja z intelektualno lastnino (v angleščini IPR), da je stanje po sodelujočih državah zelo različno, zato je, poleg ugotavljanja stanja samega in izdelave pripomočkov za boljše in lažje seznanjanje in upravljanje – še zlasti  s strani MSP – kjer je  znotraj projekta, ki traja 35 mesecev, predvidena tudi izdelava spletnega portala in moblne aplikacije, podpora in pomoč pri prenosu znanja, dobrih praks in veščin v praktično uporabo.

V okviru projekta, katerega proračun znaša 2,15 milijona evrov, bodo z razvojem in uporabo tehnologij inženiringa znanja nastala nova spletna orodja, ki bodo omogočala učinkovito kombiniranje in uporabo že obstoječega znanja, ki je dostopno preko javnih in odprtih (neplačljivih) baz podatkov in intelektualne lastnine (rezultati raziskav, patentne baze, znanstvena in strokovna literatura). Ravno tako bodo v okviru projekta oblikovani izobraževalni programi in orodja za uspešno upravljanje intelektualne lastnine, ki bodo še posebej prilagojeni za potrebe malih in srednjih podjetij za spodbujanje prenosa znanja iz znanstvenih inštitucij v prakso.

Ob tej priložnosti vabimo vsa mala in srednja podjetja, pa tudi ostala, da izrazijo svoj morebitni interes za sodelovanje v tem projektu kot uporabniki in z veseljem bomo sodelovali tudi z vami. Svoj interes lahko sporočite na naslov: janez.kolar@fuds.si 

NOVICE

Za namene upravljanja s pravicami intelektualne lastnine, so bile v sklopu projekta KnowING IPR vzpostavljene vzpostavljene delujoča platforma KnowING HUB, KnowING IPR Helpdesk storitev ter tudi MeetIPRhub.

V letu 2021 se zaključuje projekt KnowING IPR, ki že od leta 2018 s pomočjo inženiringa znanja in upravljana pravic intelektualne lastnine vzpodbuja inovacije in inovativnost v Podonavski regiji. V okviru projekta so vzpostavili delujočo platformo poimenovano KnowING HUB, kjer uporabniki na enem mestu pridobijo osnovna in napredna znanja s področja upravljanja s pravicami intelektualne lastnine, hkrati pa jim je na voljo tudi orodje za napredno patentno analitiko (delujočo s pomočjo inženiringa znanja). Omenjeno orodje, razvito posebej za projekt KnowING IPR, je prosto dostopno za uporabnike na naslovu: https://knowing-ipr.eu/. Za boljšo ciljno uporabo je bil razvit tudi poseben izobraževalni paket vsebin, z dvema moduloma, prilagojenima za osnovne in napredne uporabnike. Uporabnikom je na voljo pester nabor video vsebin in materialov za branje.

Za tiste, ki iščejo bolj specifične informacije povezane z rabo in zaščito intelektualne lastnine, je oblikovana tako imenovana KnowING IPR Helpdesk storitev. Ta ponuja odgovore na bolj standardna vprašanja, medtem ko na bolj zahtevna vprašanja odgovorijo strokovnjaki iz konzorcija KnowING IPR.

V prvi polovici leta 2021 so v sklopu projekta uspešno izvedli prvi program mentoriranja za boljše razumevanje in izkoriščanje pravic iz naslova zaščitene intelektualne vsebine poimenovan MeetIPRhub. V okviru programa so približno 20-im organizacijam in podjetjem ponudili izobraževanja, delavnice in individualna svetovanja s področja patentne analitike in upravljanja z IPR.

Pred zaključkom projekta, ki bo v decembru 2021, so v pripravi še nekatere vsebine in dogodki. Najprej se bo v okviru projekta pripravil seznam predlogov politik za vzpodbujanje in večanje prepoznavnosti potenciala zaščite intelektualne lastnine v podjetjih. Drugi del leta 2021 pa bo namenjen ponovitvi programa mentoriranja – MeetIPRhub2. Vodja projekta dr. Tamara Besednjak Valič iz Fakultete za informacijske študije iz Novega Mesta, pravi, da je “podaljšanje projekta in ponovna izvedba programa mentoriranja izjemna priložnost za vse, ki si želijo s pomočjo svojih inovacij, z ustrezno zaščito le teh, ustrezno nastopiti na trgu”.

Za več informacij se lahko obrnete na spletno stran http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/knowing-ipr ali na email: janez.kolar@fuds.si.

 

KnowING IPR projekt Fostering Innovation in the Danube Region through Knowledge Engineering and IPR Management je sofinanciran iz skladov Evropske unije (ERDF, IPA, ENI).

FUDŠ ekipa, ki sodeluje na projektu

vodja projekta

Več informacij: