KnowING IPR

KnowING IPR

Naslov projekta

KnowingIPR - Fostering Innovation in the Danube Region through Knowledge Engineering and IPR Management

Trajanje projekta

01.07.2018 - 30.06.2021

Vodilni partner

Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu

Sofinancer:  Interreg Danube Transnational Programme: ERDF sredstva; trg

Projekt Knowing IPR – Fostering Innovation in the Danube Region through Knowledge Engineering and IPR Management se izvaja v okviru podonavskega madnacionalnega programa Interreg DTP. Gre za večstransko edinstven projekt, katerega ključen namen je približati znanje in informacije o intelektualni lastnini manjšim in srednjim podjetjem (MSP) in spodbuditi tovrstno sodelovanje med MSP, visokšolskimi in raziskovalnimi ustanovami ter pospeševalnim okoljem (Razvojne agencije, Gospodarske zbornice in podobno).

Medtem ko je vodilni partner projekta je Fakulteta  za informacijske študije iz novega mesta, so partnerji nanizani iz praktično vseh držav tako imenovane podonavske regije, z dvema pridruženima državama, Ukrajino in Moldavijo.

Posebej značilno za države podonavskega področja, ki se razteza od Nemčije in Slovenije na SZ, do Romunije in Bolgarije na JV, je tudi na področju poznavanja in upravljanja z intelektualno lastnino (v angleščini IPR), da je stanje po sodelujočih državah zelo različno, zato je, poleg ugotavljanja stanja samega in izdelave pripomočkov za boljše in lažje seznanjanje in upravljanje – še zlasti  s strani MSP – kjer je  znotraj projekta, ki traja 35 mesecev, predvidena tudi izdelava spletnega portala in moblne aplikacije, podpora in pomoč pri prenosu znanja, dobrih praks in veščin v praktično uporabo.

V okviru projekta, katerega proračun znaša 2,15 milijona evrov, bodo z razvojem in uporabo tehnologij inženiringa znanja nastala nova spletna orodja, ki bodo omogočala učinkovito kombiniranje in uporabo že obstoječega znanja, ki je dostopno preko javnih in odprtih (neplačljivih) baz podatkov in intelektualne lastnine (rezultati raziskav, patentne baze, znanstvena in strokovna literatura). Ravno tako bodo v okviru projekta oblikovani izobraževalni programi in orodja za uspešno upravljanje intelektualne lastnine, ki bodo še posebej prilagojeni za potrebe malih in srednjih podjetij za spodbujanje prenosa znanja iz znanstvenih inštitucij v prakso.

Ob tej priložnosti vabimo vsa mala in srednja podjetja, pa tudi ostala, da izrazijo svoj morebitni interes za sodelovanje v tem projektu kot uporabniki in z veseljem bomo sodelovali tudi z vami. Svoj interes lahko sporočite na naslov: [email protected] 

FUDŠ ekipa, ki sodeluje na projektu

Več informacij: