Knjižnica

Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici / Knjižnica 
Gregorčičeva 19
5000 Nova Gorica

Knjižničarka: Katarina Prevec
tel.: 051 628 995
E-naslov: knjiznica@fuds.si

Urnik

PONEDELJEK: od 9.00 do 11.00,
TOREK: od 12.30 do 16.30,
SREDA: od 9.00 do 11.00;
ČETRTEK: od 12.30 do 16.30,
PETEK: od 12.30 do 16.30
 
Knjižničarka bo na voljo samo na lokaciji Ljubljana, ter seveda po elektronski pošti in telefonu. Na lokaciji Nova Gorica bo na voljo izposoja po predhodnem naročilu na naslov knjižnice izposoja@fuds.si.

OBVESTILA

Spoštovani, od dne 3.1.2024 je knjižničarka prisotna v knjižnici na lokaciji Ljubljana, Leskoškova 9 e, na lokaciji Nova Gorica pa samo po predhodnem dogovoru. Izposoja knjižničnega gradiva je na voljo po predhodnem naročilu na naslov knjižnice izposoja@fuds.si.Ko prejmete povratno informacijo, se lahko oglasite na lokaciji za prevzem.
Izposojeno gradivo pa lahko vrnete:
– v Novi Gorici Rebeki Levpušček ali Natali Vuk Birsa
– v Ljubljani knjižničarki Katarini Prevec.

Vsa vprašanja pa lahko naslavljate na e-naslov knjiznica@fuds.si ali na telefonsko številko 051 628 995.

O knjižnici

Knjižnica Fakultete za uporabne družbene študije v Novi Gorici je bila zasnovana leta 2007. Namenjena je predvsem pedagoškim delavcem in študentom Fakultete za uporabne družbene študije v Novi Gorici, odprta je tudi za druge uporabnike s področja znanosti, raziskovalne dejavnosti in izobraževanja. Njeno poslanstvo je zagotavljati stalno podporo študiju in dodatne informacije vsem svojim študentom in pedagogom ter nuditi temeljno literaturo za raziskovalno delo raziskovalcev. Zato knjižnica zbira, obdeluje in posreduje raznoliko gradivo in informacijske vire, ki jih uporabniki potrebujejo pri svojem študiju in raziskovalnem delu.

knjižnica FUDŠ

BIBLIOGRAFIJE RAZISKOVALCEV

Knjižnica FUDŠ izdeluje bibliografije v sistemu COBISS zaposlenim na Fakulteti za uporabne družbene študije v Novi Gorici. Za vnos del v sistem COBISS mora avtor prispevka predložiti izpolnjen Obrazec za vnos objavljenega dela v sistem COBISS, ki ga skupaj s primarnim dokumentom odda v knjižnici ali pošlje po e-pošti (knjiznica@fuds.si). 
Bibliografija je lahko popolna le, če bo avtor v sodelovanju s knjižnico poskrbel za vnos, redakcijo bibliografskih zapisov ter dodelitev ustrezne tipologije (Tipologija dokumentov) in pri tem upošteval navodila Pravilnika o kazalcih in merilih znanstvene uspešnosti.

Ostalim raziskovalcem, ki niso zaposleni na FUDŠ, storitev zaračunamo po veljavnem ceniku.

Za vse dodatne informacije nas kontaktirajte na knjiznica@fuds.si ali telefonsko številko 051 628 995