Joint University And Small And Medium - Sized Enterprises (SME) Training (JUST)

Naslov projekta: JUST – Skupno usposabljanje univerz ter malih in srednje velikih podjetij
Vodja projekta: mag. Jasmina Jakomin
Program: Erasmus+
Ključni ukrep: KA220 – HED – Sodelovalna partnerstva v terciarnem izobraževanju

Trajanje projekta: 30 mesecev
Obdobje izvajanja: 2022-2024
Začetek projekta: 1.1.2022
Zaključek projekta: 30.6.2024

Spletna stran projekta 

Partnerstvo:

  • Fakulteta za uporabne družbene študije Nova Gorica (SLO)
  • RRA Severne Primorske (SLO)
  • Universidad de Malaga (ES)
  • Internet Web Solutions (ES)
  • Universita degli studi Gabriele D’annunzio Di Chieti-Pescara (IT)
  • IDP SAS (IT)
  • Univerzita Komenskeho v Bratislave (SK)
  • Slovak Business Agency (SK)
  • Institut de Haute Formation Aux Politiques Communautaires (BE)

Kratek opis projekta:

Projekt JUST naslavlja sodelovanje med Visokošolskimi izobraževalnimi institucijami (HEI) in srednji in malimi podjetji (SME) s posebnim poudarkom na manjših izobraževalnih institucijah in manjšimi podjetji.

Projekt

Sodelovanje med visokošolskimi ustanovami ter mikro, malimi in srednje velikimi podjetji vedno velja za ključno za uresničitev “trikotnika znanja”, krepitev inovacij, premostitev neskladja med ponudbo in povpraševanjem po spretnostih ter skrajšanje prehoda med izobraževanjem in trgom dela.

Izvedbeni paket

Izvedbeni paket Just je zasnovan kot celovit sklop smernic za vključevanje in olajšanje ponovljivosti projekta JUST po izteku formalnega časovnega okvira projekta in partnerstva.

Usposabljanje

Usposabljanje Just sestoji iz celostnega gradiva za usposabljanje, ki je prilagojeno najbolj iskanim spretnostim, ki jih delodajalci zahtevajo od diplomantov.

Model

Projekt JUST bo okrepil sodelovanje med visokošolskimi ustanovami in zasebnim sektorjem v zvezi z zaposljivostjo študentov in njihovim vstopom na trg dela.

Rezultati / Aktivnosti

Rezultat 1 – JUST OER Platform & Networking space

Rezultat 2 – Razvoj modela usposabljanja med VŠU in MSP

Rezultat 3 – Premostitev vrzeli med izobraževanjem in zaposlitvijo: Projekt JUST je dosegel mejnik pri razvoju učnega načrta za usposabljanje

Aktualno:

Srečanje projektnih partnerjev projekta JUST

Malaga, Španija – 21. september 2023 – Devet partnerskih organizacij iz različnih evropskih držav se je srečalo v Malagi, da bi nadaljevali razvoj projekta v okviru programa JUST (Joint University And Small And Medium – Sized Enterprises (SME) Training) – Skupno usposabljanje univerz in malih ter srednje velikih podjetij.

Namen srečanja je bil pregledati dosedanji napredek projektnih rezultatov, preveriti rezultate, ki so že bili doseženi, in načrtovati prihodnje dogodke ter aktivnosti. Projekt JUST je zasnovan z namenom okrepiti sodelovanje med univerzami in malimi ter srednje velikimi podjetji ter izboljšati usposabljanje za bodoče delovne sile.

Med srečanjem so partnerji delili svoje izkušnje in izzive pri izvajanju projektov. Poudarek je bil na iskanju načinov za boljšo povezavo med teorijo, ki jo študentje pridobijo na univerzah, in praktičnimi izkušnjami, ki jih prinašajo mala in srednje velika podjetja. Partnerji so razpravljali o načinih za izboljšanje usposabljanja študentov in spodbujanje njihovega prehoda na trg dela.

Na srečanju so partnerji tudi načrtovali prihodnje dogodke, vključno s seminarji, delavnicami in izobraževalnimi programi, ki bodo izvedeni v naslednjih mesecih v okviru projekta JUST. S skupnim delom in predanim prizadevanjem projekt napreduje proti končnim ciljem.

Projekt JUST je le eden od številnih primerov prizadevanj Evropske unije za izboljšanje izobraževalnih priložnosti in spodbujanje sodelovanja med izobraževalnimi ustanovami in gospodarstvom. Rezultati tega projekta bodo koristili študentom, podjetjem in družbi kot celoti.

Prvo partnersko srečanje partnerjev projekta JUST je potekalo v Bruslju 7. – 8. Septembra 2022. Partnerji, ki skupaj delamo že od januarja, smo se prvič srečali v živo in zelo uspešno nadaljevali z delom na projektu in načrtovali bodoče aktivnosti.

Začetni sestanek projekta JUST

Projektni partnerji, ki sodelujejo v projektu JUST, so 15. februarja 2022 izvedli 1. srečanje upravnega odbora in ekipe za vodenje projekta.
Na srečanju so se predstavili partnerji projekta, predstavljeni so bili cilji, aktivnosti in ključni rezultati ter medsebojne zaveze partnerstva za uspešno izvedbo projekta.
Partnerji so izpostavili povezanost projekta poslanstvom sodelujočih organizacij ter izrazili navdušenje za uspešno izvedbo projekta. Podali so konkretne predloge za izvedbo aktivnosti.