Joint University And Small And Medium - Sized Enterprises (SME) Training (JUST)

Program: Erasmus+
Akcija: KA220 HED

Šifra: 2021-1-SI01-KA220-HED-000029948

Obdobje izvajanja: 30 mesecev
Začetek projekta: 1. 1. 2022
Zaključek projekta: 30. 6. 2024

Spletna stran projekta 

Kratek opis projekta:

Projekt JUST naslavlja sodelovanje med Visokošolskimi izobraževalnimi institucijami (HEI) in srednji in malimi podjetji (SME) s posebnim poudarkom na manjših izobraževalnih institucijah in manjšimi podjetji.

Kontakt: info@fame.si

Projekt je sofinanciran s strani Evropske Unije.

Cilji projekta

Rezultati / Aktivnosti

Aktualno: