Sustainable Industry 4.0 for European union (SI4.0forEU)

Vodja projekta: doc. dr. Erika D. Uršič

Program: Erasmus+
Akcija: Jean Monnet Activities, Modules

Trajanje projekta: 36 mesecev
Začetek projekta: 1. 1. 2022
Zaključek projekta: 31. 12. 2024

Spletna stran projekta je v pripravi.

Kratek opis projekta:

Modul Jean Monnet z naslovom Trajnostna industrija 4.0 za Evropsko unijo (SI4.0forEU) je namenjen:

a) vzpostavitvi akademskega jedra za izboljšanje ozaveščenosti o izzivih EU, ki se nanašajo na nove industrijske spremembe in podporo s svojo industrijsko politiko ter z raziskavami in infrastrukturo v sami EU. Projekt obravnava fenomen trajnostne industrije, oriše bodoči interdisciplinarni raziskovalni program EU in sorodna gradiva, kot mehanizem za izboljšanje izvajanja t.i. Velike strategije EU Evropa do leta 2050;

b) projekt strmi k izobraževanju, usmerjen je v delo študentov, z namenom razvijanja samostojnosti in kritičnega razmišljenja študentov, a kljub temu prispeva tudi k socialni koheziji in lokalnem trajnostnem razvoju. Modul SI4.0forEU, poskuša ponuditi evropske interdisciplinarne študije in učna orodja, ki bi jih lahko uporabili v drugih okoljih po Evropi, da bi prispevali k ozaveščanju o “Velikih strategijah EU” in njihovem izvajanju prek drugih programskih dokumentov.

Kot napredne interdisciplinarne študije EU poskuša projekt SI4.0forEU ponuditi učna orodja, dokumente, uporabne dogodke in prosto dostopno,.. ki se bo ahko uporabljalo v drugih okoljih po Evropi. S tem se prispeva k ozaveščanju o “Velikih strategijah EU” in njihovem izvajanju prek drugih programskih dokumentov ter približevanju EU širši javnosti v Sloveniji in čez meje.