Populizem In Prihodnost Evropske Demokracije

Vodja projekta: prof. dr. Matevž Tomšič

Program: Erasmus+
Akcija: Jean Monnet Activities, Chair
Naziv projekta: POPULISM AND THE FUTURE OF EUROPEAN DEMOCRACY
Šifra: 620053-EPP-1-2020-1-SI-EPPJMO-CHAIR(POPEDEM)

Obdobje izvajanja: 36 mesecev
Začetek projekta: 1. 10. 2020
Zaključek projekta: 30. 9. 2023

Kratek opis projekta:

Projekt Jean Monnet Chair (katedra) Populism and the Future of European democracy (POPEDEM) promovira študije EU z inovativno kombinacijo odprtega poučevanja, virtualne učilnice, soustvarjalnih javnih razprav, raziskav in policy priporočil. Temelji na aktualnih akademskih razpravah na področjih politologije, sociologije, komunikologije in drugih ustreznih disciplin o populizmu, njegovih koreninah, značaju in posledicah za prihodnji razvoj Evropske unije kot posebne oblike demokratične nadnacionalne politične entitete. Projekt temelji na pripoznavanju težav in pomanjkljivosti evropskega sistema upravljanja ter zapletenih odnosov med institucijami EU in njenimi državami članicami, ki jih različna populistična gibanja pogosto izkoriščajo za svoje cilje.

Kontakt: info@fame.si

Cilji projekta

Rezultati/Aktivnosti

Aktualno: