Cultural Political Economy of Europe 2030 and its Global Impact (CPE2030)

jean_monnet_chair_borut_roncevic_logo_v1_erasmus_FUDŠ

Vodja projekta: prof. Borut Rončević

Programme:: Erasmus+ 
Action: Jean Monnet Activities, Chair

Trajanje projekta: 36 mesecev
Začetek projekta: 1. 9. 2020
Zaključek projekta: 31. 8. 2023

Opis projekta:

Jean Monnet Chair (katedre) so predavateljski položaji oz. mesta, ki so osredotočena ter posebej specializirana za evropske študije in raziskovanje le-teh in jih lahko zasedajo univerzitetni profesorji oz. predavatelji. Jean Monnet Chair se bo smiselno umestil v Jean Monnet Center odličnosti, ki na fakulteti deluje od lanskega leta. Pri tem je potrebno poudariti, da je prof. Rončević kot eden redkih evropskih strokovnjakov ta naziv prejel že drugič.

V okviru projekta Cultural Political Economy of Europe 2030 and its Global Impact (CPE2030), se bo prof. dr. Rončević v obdobju do leta 2023 ukvarjal s področjem strateškega razvoja Evropske unije in z njenim globalnim vplivom. Evropska unija lahko naziv podeli izključno profesorjem, ki se poglobljeno ukvarjajo s proučevanjem in poučevanjem na področju evropskih študij.