Strategic observatory for Europe 2030

centre of excellence_logo

Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (FUDŠ) je na razpisu Evropske unije pridobila prestižni Jean Monnet Center odličnosti “Strateški observatorij za Evropo 2030”. V 30 letih izvajanja programa Jean Monneta je FUDŠ komaj četrti Center odličnosti, ki je bil dodeljen instituciji v Sloveniji.

Program: Erasmus+

Action: Jean Monnet Activities, Centre of Excellence

Trajanje projekta: 36 mesecev
Začetek projekta: 1.9.2019
Zaključek projekta: 31.8.2022

Spletna stran projekta

Kratek opis projekta: 

Jean Monnet Centri odličnosti so osrednje točke znanja in kompetenc na področju evropskih študij za podporo in promocijo omenjenega področja.

Evropska unija se po prihajajočem izteku strategije Evropa 2020 nahaja pred novim strateškim obdobjem, ki bo segalo do leta 2030. Jean Monnet Center odličnosti bo spremljal procese oblikovanja in implementacije nove strateške usmeritve EU-ja. V okviru centra bo, prvič, vzpostavljena znanstvena infrastruktura za zbiranje, analizo in diseminacijo znanja o strateških procesih Evropske unije. Drugič, center odličnosti bo deloval kot forum za strokovno razpravo o strateškem razvoju Evropske unije med različnimi javnostmi. Tretjič, te aktivnosti bodo služile za nadgrajevanje poučevanja tem povezanih z evropskimi študijami.

Center odličnosti na FUDŠ-u bo imel tudi velik praktičen pomen. Evropska unija se nahaja v turbulentnem obdobju, v katerem opravlja strateški razmislek tako o notranjem razvoju kot tudi o svoji globalni vlogi in odgovoru na geopolitične izzive. Treba je tudi poudariti dolgotrajni implementacijski deficit velikih strategij Evropske unije, kot je Lisbonska pogodba. Četudi Evropska unija oblikuje čedalje kakovostnejša orodja za učinkovitejšo implementacijo strategij, ostaja implementacija strateških dokumentov EU-ja pomembna skrb. Odlično znanje o strateških procesih EU-ja je eden ključnih nujnih pogojev za zmanjševanje implementacijskega deficita na lokalnem, regionalnem in evropskem nivoju.