Predavatelji in asistenti

dr. Zoran Levnajic

izredni profesor

zoran

Sodeluje kot: Predavatelj

Govorilne ure: Po dogovoru

E-pošta: zoran.levnajic@fis.unm.si

Telefon: +386041288778

Področje Raziskave: zapleteni sistemi

Sodelovanje pri predmetih:
3. stopnja – Metode triangulacije

Zunanje povezave: /

Življenjepis:

Leta 2002 je diplomiral na oddelku za fiziko Univerze v Trstu, Italija. Študij je nadaljeval v ZDA na Kalifornijski Univerzi v Santa Barbari, kjer je leta 2005 magistriral na oddelku za strojništvo. Doktorski študij je opravil na Odseku za Teoretično fiziko Instituta Jožefa Stefana (F1), kjer je leta 2008 zagovarjal doktorsko disertacijo z naslovom »Modularna genska dinamika in teorija omrežij na mezoskopski skali«. Bil je tudi podoktorski raziskovalec na Odseku za fiziko pri Univerzi v Potsdamu, Nemčija. Fakulteti za informacijske študije v Novem mestu se je pridružil leta 2012. Med letoma 2014 in 2016 je bil prodekan za znanstveno-raziskovalno dejavnost. Trenutno deluje kot vodja Laboratorija za kompleksne sisteme in podatkovne znanosti (http://codlab.fis.unm.si/) ter kot predstojnik Doktorske šole in predavatelj na vseh treh stopnjah. Njegova raziskovalna področja so dinamika in struktura kompleksnih sistemov ter predvsem kompleksnih omrežij, kar zadeva tudi modeliranje bioloških in družbenih omrežij. Več informacij na http://levnajic.fis.unm.si/.