Predavatelji in asistenti

izr. prof.dr. Tea Golob

izredna profesorica

Portret izr. prof. dr. Tea Golob

Sodeluje kot: Predavatelj

Govorilne ure: Po dogovoru

E-pošta: tea.golob@fuds.si

Telefon: /

Področje Raziskave: kulturne študije, evropske študije, migracijski procesi

Sodelovanje pri predmetih:

3. stopnja – Družbena teorija, Sodobne teorije v sociologiji kulture, Metode trinagulacije

 

Zunanje povezave: /

Življenjepis:

Izr. prof. dr. Tea Golob na fakulteti deluje kot visokošolska učiteljica in raziskovalka. Je članica slovenskega odbora MOST / UNESCO. Aktivno sodeluje v različnih mednarodnih in domačih projektih, med drugim je vodila temeljni raziskovalni project financiran s strain ARRS in pa Jean Monnet Modul. Njeni raziskovalni interesi so vezani na tematiko trajnostnega razvoja, odgovornosti in izzivov globaliziranega, transnacionlnega družbenega reda.