Predavatelji in asistenti

dr. Tea Golob

izredna profesorica

tea-golob

Sodeluje kot: Predavatelj

Govorilne ure: Po dogovoru

E-pošta: tea.golob@fuds.si

Telefon: /

Področje Raziskave: kulturne študije, evropske študije, migracijski procesi

Sodelovanje pri predmetih:

1. stopnja – Raziskovalni projekt

2. stopnja – Sodobne teorije v sociologiji kulture, Raziskovalni seminar

3. stopnja – Metode triangulacije

 

Zunanje povezave: /

Življenjepis:

Izr. prof. dr. Tea Golob na fakulteti deluje kot visokošolska učiteljica. Je članica slovenskega odbora MOST / UNESCO. Leta 2015 je z odliko zaključila doktorski študij na temo evropskih identifikacij in transnacionalnih procesov. Aktivno sodeluje v različnih mednarodnih in domačih projektih, med drugim vodi temeljni raziskovalni project financiran s strain ARRS in pa Jean Monnet Modul.  Njeni raziskovalni in pedagoški procesi so vezani na tematiko trajnostnega razvoja, odgovornosti in izzivov globaliziranega, transnacionlnega družbenega reda.