Predavatelji in asistenti

dr. Svitlana Buko

docentka

Svitlana Buko_2020

Sodeluje kot: Predavateljica

Govorilne ure: Po dogovoru

E-pošta: svitlana.buko@gmail.com 

Telefon: +38670534847

Področje Raziskave: čezmejni dialog kot pospeševanje in krepitev medkulturnih kompetenc

Sodelovanje pri predmetih:
2. stopnja – Ekonomska in poslovna kultura

Zunanje povezave: /

Življenjepis:

Dr. Buko je sociologija, doktorica znanosti in docentka s predmetnega področja medkulturni menedžment. Rojena je v St. Petersburgu (Rusija) vendar živi in dela v različnih državah (do sedaj šest držav). Dokončala je program mednarodne izmenjave v Kaliforniji (ZDA, 1998), diplomirala iz humanistike na Sanktpetersburški družboslovni univerzi (Rusija, 2002) in doktorirala na Državni znanstveni akademiji, Inštitut za sociologijo (Ukrajina, 2009). Njena doktorska raziskava je osnovana na petletni praksi dela v medkulturnem managementu v mednarodnih organizacijah med ZDA in Ukrajino: Citizens Development Corps (CDC), AmericanCouncils (ACCELS), International Research and Exchanges Board (IREX), and the United Nations (UNDP). Njeno post-doktorsko delo “Vzorcev najemanja zunanjih izvajalcev in zaposlovanja v informacijski tehnologiji” (Austria, 2012) je bilo pripravljeno v sodelovanju z Vienna ERSTE Foundation. Rezultate svojih raziskav predstavlja na mednarodnih konferencah v Rusiji, ZDA, Ukrajini, Italiji, Avstriji, Nemčiji, Španiji, Romuniji, Sloveniji, Srbiji, Belgiji, na Irskem, na Cipru.

Med leti 2013-2018 je vodila raziskovalni projekt na temo kulturne inteligence v štirih državah vzhodne in centralne Evrope: Ukrajina, Moldavija vs. Slovenija, Srbija.

Danes živi in dela na meji med državama Slovenija in Italija ter vodi projekt z imenom ”24-urni čezmejni izziv”. Glavni cilj projekta je na primeru pokazati, kako razviti in okrepiti čezmejne medkulturne kompetence skupine mladih medkulturnikov na teritoriju treh meja: Južne Avstrije, Severne Italije in Južne Slovenije. Je predavateljica na študijski smeri Medkulturni management, na dodiplomski in podiplomski stopnji Fakultete za uporabne družbene študije v Novi Gorici.