Predavatelji in asistenti

dr. Sebastjan Kristovič

izredni profesor

Sebastjan Kristovič_2020

Sodeluje kot:  Predavatelj

Govorilne ure: Po dogovoru

E-pošta: sebastjan.kristovic@fuds.si

Telefon: 041343960

Področje raziskave: Logoterapija in eksistencialna analiza. Psihosocialni vidiki eksistencialne krize, krize smisla in bivanjskega vakuuma (noogene nevroze, duševno in duhovno zdravje). Interdisciplinarni pristopi in rešitve pri pomanjkanju motivacije, osebnega zadovoljstva, navdušenja, stresu, ki se razvija v depresijo, čustveni otopelosti, melanholiji, pomanjkanju ustvarjalnosti, kreativnosti in učinkovitosti. Komunikacija in medosebni odnosi; v delovnem okolju in družinski ter partnerski medosebni odnosi – kurativa in preventiva. Vzgoja in vzgojno-izobraževalni vidiki.

Sodelovanje pri predmetih:
1. stopnja: Psihoterapevtski pristopi – logoterapija, Svetovanje parom, Umiranje, smrt in paliativna oskrba
2. stopnja: Psihosocialno svetovanje in duhovnost 

Zunanje povezave: /

Življenjepis:

 • Doktoriral je iz področja logoterapije (Eksistencialna kriza in kriza smisla z vidika logoterapije) na interdisciplinarnem doktorskem študijskem programu.
 • Je prejemnik Tomaževe nagrade za najboljšo diplomsko nalogo (Pomen in smisel trpljenja pri Dostojevskem, Nietzscheju in Franklu).
 • Je direktor Mednarodnega inštituta za psihoterapijo in uporabno psihologijo (Svetovalno-terapevtski center za družine, pare in posameznike (http://www.institut-stc.eu/).
 • Je avtor dveh znanstvenih monografij (Reševanje krize smisla sodobnega človeka – Osnove logoterapije in Med smislom in nesmislom trpljenja – Dostojevski in Nietzsche).
 • Sedem mesecev je preživel v Italiji (Torino – Piccola Casa della Divina Provvidenza), kjer je prostovoljno delal v bolnišnici na onkološkem oddelku–zadnjega stadija.
 • Je član uredniškega odbora strokovne revije Tretji dan.
 • Ima preko 300 bibliografskih zadetkov in s prispevki redno sodeluje na različnih mednarodnih simpozijih in mednarodnih znanstvenih konferencah ter v različnih radijskih in televizijskih oddajah.
 • Obštudijska strast in dejavnost dr. Kristoviča je bil šport v katerem je bil tudi precej uspešen – kategoriziran je bil kot vrhunski športnik (kickbox) in član slovenske reprezentance z dosežki na svetovni ravni (svetovno prvenstvo, svetovni pokali, mednarodna odprta prvenstva…), po zaključeni tekmovalni karieri je postal trener mariborskega kluba.
 • Že več let po vsej Sloveniji predava za različne ciljne skupine iz področja vzgoje – za profesorje, učitelje, vzgojitelje, starše – in vodi predavanja in seminarje za različne delovne kolektive s področja duševnega zdravja, odnosov in transparentne komunikacije; deluje tudi na področju psihosocialnega svetovanja (različne duševne stiske, vzgojne težave in težave pri odraščanju, partnerski odnosi, vedenjske težave, soočanje in prebolevanje izgube, prizadetosti, krivde…) posameznikom in družinam. Dr. Kristovič že več let sodeluje s starši, učitelji in vzgojitelji v obliki individualnih obravnav, predavanj, seminarjev in svetovanja.
 • Je vodja programske skupine, Raziskave kulturnih formacij (AMEU – Institutum studiorum humanitatis) Agencije za raziskovanje in razvoj RS (ARRS). V okviru katere raziskuje področje človekovega dostojanstva, osebnega smisla (gre za področja kakovosti bivanja, medosebnih odnosov in notranje bivanjske osmišljenosti lastne eksistence) in kulture življenja (gre za razumevanje kulture, kot celotnega načina življenja oziroma kot umetnost in znanje; torej način življenja v najširšem smislu). Dodatno vrednost predstavlja še Franklov holistični pristop k obravnavanju tovrstne tematike.
 • Je vodja raziskovalnega programa Holističen vzgojno-izobraževalni proces in krepitev duševnega zdravja (uspešna kandidatura na javnem razpisu Agencije za raziskovanje in razvoj Republike Slovenije (ARRS)). Gre za tri letni projekt iz področja vzgoje, izobraževanja in duševnega zdravja. Cilj projekta je razviti celostno/holistično paradigmo vzgojno-izobraževalnega procesa (https://logopedagogika.si/).
 • Od leta 2019 je član Sveta Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu.