Predavatelji in asistenti

dr. Petra Kleindienst

izredna profesorica

Petra Kleindienst

Sodeluje kot:  Predavateljica

Govorilne ure: Po dogovoru

E-pošta: petra.kleindienst@fuds.si

Telefon: +38659073450

Področje Raziskave: pravo, sociologija

Sodelovanje pri predmetih:
1. stopnja – 
Izzivi sodobnih družb, Dinamika sodobne družbe, Pravo socialne varnosti, Evropske integracije
2. stopnja – Družbeno-pravni vidiki socialne varnosti

Zunanje povezave:  /

Življenjepis:

Petra Kleindienst deluje kot prodekanja za študijske in študentske zadeve in izredna profesorica na Fakulteti za uporabne družbene študije v Novi Gorici. Leta 2018 je doktorirala na temo “Vloga izobraževalnega sistema pri razvoju demokratične politične kulture”. Leta 2014 je zaključila podiplomski študij prava na Evropski pravni fakulteti v Novi Gorici z magistrsko nalogo z naslovom »Človekovo dostojanstvo kot temelj demokratičnega sistema«. Usposabljala se je na Generalnem sekretariatu Vlade RS in Centru za socialno delo. Izobraževala se je tudi na področju institucionalnega ustroja Evropske Unije, političnega razvoja Evropske Unije in sodne prakse Sodišča Evropske Unije ter v letu 2011 pridobila certifikat Jean Monnet Module. V zadnjih nekaj letih je objavila številna kakovostna znanstvena dela na področju na področju prava in sociologije. Na raziskovalnem področju se še posebej ukvarja s tematikami človekovega dostojanstva, politične kulture in izobraževalnega sistema. Sodeluje pri različnih domačih, bilateralnih in mednarodnih raziskovalnih projektih in se udeležuje mednarodnih znanstvenih konferenc. V letu 2020 je pridobila podoktorski raziskovalni projekt (ARRS) z naslovom Krepitev demokratične pravne države preko realizacije človekovega dostojanstva v sodnih postopkih.