Predavatelji in asistenti

red. prof. dr. Janez Povh

Janez Povh

Sodelovanje pri predmetih: Predavatelj v študijskem letu 2018/19 ne sodeluje v pedagoškem procesu. 

Sodeluje kot:  Predavatelj

Govorilne ure: Po dogovoru

E-pošta: janez.povh@fis.unm.si

Področje Raziskave:Uporaba semidefinitnega programiranja, študij kopozitivnih matrik

Zunanje povezave: 

Življenjepis:

Leta 1998 je diplomiral iz uporabne matematike na Fakulteti za matematiko in fiziko v Ljubljani. Spomladi leta 2002 je na isti fakulteti zagovarjal magistrsko nalogo, jeseni 2006 pa doktorsko disertacijo z naslovom Application of semidefinite and copositive programming in combinatorial optimization. Za doktorsko disertacijo je dobil Krkino nagrado za raziskovalno delo. Je visokošolski učitelj Fakultete za informacijske študije. Predava tudi na drugih domačih in tujih fakultetah (Fakulteta za matematiko in fiziko v Ljubljani, Faculty of economics, University of Vienna, Eötvös Loránd University) ter sodeluje pri različnih projektih (Topološka in metrična teorija grafov – ARRS, Algoritmi za analizo dodeljevanja lokacij – ARRS, Algorithmic Discrete Optimization Network – Adonet –EU, …). Raziskovalno se ukvarja z uporabo semidefinitnega programiranja pri iskanju razcepov polinomov na vsoto hermitskih kvadratov ter s študijem kopozitivnih matrik s ciljem učinkovite aproksimacije stožca teh matrik.