Dostopnost

Izjava o dostopnosti

Fakulteta za uporabne družbene študije se zavezuje omogočati dostopnost svojega spletišča www.fuds.si v skladu z vsakokrat veljavnim Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij. Ta izjava o dostopnosti se nanaša na spletišče fakultete na spletnem naslovu www.fuds.si.

Fakulteta je zavezana izpolnjevati Merila za akreditacijo in zunanjo evalvacijo visokošolskih zavodov in študijskih programov (Uradni list RS, št. 42/17, 14/19, 3/20, 78/20, 82/20 – popr., 44/21 in 23/23) pri čemer skrbi, da izpolnjuje tudi standard komunikacijske in informacijske dostopnosti. Nacionalna agencija Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu redno preverja izpolnjevanje standardov dostopnosti in do sedaj na fakulteti ni odkrila pomanjkljivosti temveč je vedno podala ugotovitev, da fakulteta zagotavlja prilagoditve za študente z različnimi oblikami invalidnosti.

Pri zagotavljanju ustrezne dostopnosti svojega spletišča fakulteta sodeluje z Zavodom Dostop in skladno z zastavljeno časovnico vsako leto uvaja nove izboljšave.

Stopnja skladnosti

Spletišče FUDŠ je delno skladno z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij (Uradni list RS, št. 30/18, 95/21 – ZInfV-A, 189/21 – ZDU-1M in 18/23 – ZDU-1O) zaradi v nadaljevanju naštetih izjem, to je nedostopnih vsebin.

Nabor storitev za dostopnost

Za zagotavljanje dostopnosti so na spletnem mestu www.fuds.si sistemsko zagotovljene naslednje prilagoditve:

  • odzivno oblikovanje (prilagajanje postavitve vsebine ločljivosti zaslona),
  • izbira fonta in krepke oblike pisave,
  • prikaz položaja, kje na spletišču se trenutno nahajamo (drobtinice),
  • prilagojeni barvni kontrasti med besedilom in ozadjem za slabovidne,
  • predvidljivo delovanje spletnega mesta.

Nedostopna vsebina

Dostopnost spletišča nenehno spremljamo in sproti izboljšujemo posamezne elemente dostopnosti. Objavljene vsebine zaradi nesorazmernega bremena ne izpolnjujejo vseh zahtev dostopnosti, ki jih določa Zakon o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij.

Primeri takih izjem so:

  • skenirani dokumenti v PDF obliki zapisa,
  • različne kompleksne preglednice, slikovne sheme, videi,
  • kompleksne tabele s podatki in tabele v obliki slik,
  • slike na spletnem portalu nimajo nadomestnega besedila,
  • videoposnetki nimajo na voljo podnapisov.

Priprava izjave o dostopnosti

Ta izjava je bila nazadnje posodobljena 17. aprila 2023 na podlagi samoocene.

Povratne in kontaktne informacije

Zaradi zelo pogostih posodobitev vsebin lahko obiskovalci pri brskanju po spletišču www.fuds.si kljub prizadevanjem, da bi bile vse spletne strani čim bolj dostopne in uporabnikom prijazne, občasno naletijo na težave z dostopnostjo, kar bomo skušali sproti odpravljati z vašo pomočjo.

Obvestilo o morebitnih primerih neskladnosti objav z določili Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij in zahteve po posredovanju informacij v dostopni obliki lahko pošljete po elektronski pošti na naslov podpora@fuds.si ali pišete na naslov:

Fakulteta za uporabne družbene študije
Gregorčičeva ulica 19
5000 Nova Gorica
Slovenija

Odgovor boste prejeli v roku osmih dni od prejema obvestila oziroma prošnje. Če v tem roku ne bomo mogli podati ustreznega odgovora, vam bomo sporočili, kdaj bo odgovor podan in razloge za zakasnitev odgovora.

Izvršilni postopek

V primeru, da ugotovite odstopanja od določil Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij, lahko podate prijavo inšpektorju za informacijsko družbo po navadni ali elektronski pošti na naslov:

Inšpektorat Republike Slovenije za informacijsko družbo
Davčna ulica 1
1000 Ljubljana

Tel.: 01 555 58 48
Elektronski naslov: gp.irsid@gov.si
Spletno mesto: http://www.irsid.gov.si/