ONLINE INFORMATIVNI DNEVI 2024

Fleksibilen študij, pristni in osebni pristopi tako pedagoškega kot tudi strokovnega osebja, edinstveni in praktično naravnani študijski programi ter možnost hibridne oblike študija s paketom Study+.

Pridružite se nam na ONLINE informativnih dnevih Fakultete za uporabne družbene študije in spoznajte vse prednosti študija na FUDŠ.

spoznaj nas klikni sledi všečkaj

ŠOLA ZA MENEDŽMENT

Šola za menedžment ponuja dva dodiplomska in en magistrski študijski program s področja družboslovja in managementa. Člani naše fakultete so strokovnjaki na svojih področjih, z bogatimi izkušnjami v industriji in zavezanostjo k odličnosti pri poučevanju. Naš kurikulum je zasnovan za pripravo študentov na vodilne vloge v različnih panogah, s poudarkom na uporabi v resničnem svetu in razvoju praktičnih veščin.

ŠOLA ZA MEDIJE IN KOMUNICIRANJE

Študijski programi šole za medije in komunikacije pokrivajo širok spekter disciplin, med drugim novinarstvo, odnose z javnostmi, medijske študije, medijsko produkcijo in strateško komuniciranje. Člani naše fakultete so strokovnjaki na svojih področjih, z bogatimi strokovnimi izkušnjami in zavezanostjo k odličnosti pri poučevanju. Naši študenti imajo koristi od različnih priložnosti za raznoliko učenje, vključno s študijsko prakso, terenskim delom in projekti iz resničnega sveta, ki jih pripravljajo na uspešne kariere v medijski in komunikacijski industriji.

ŠOLA ZA PSIHOSOCIALNO POMOČ IN SVETOVANJE

Študijski programi šole za psihosocialno pomoč in svetovanje se osredotočajo na zagotavljanje študentom znanja in veščine za podporo posameznikom, družinam in skupnostim pri obravnavanju izzivov duševnega zdravja in spodbujanju pozitivnega duševnega zdravja. Predavatelji naše fakultete so strokovnjaki na svojih področjih. Naši študenti imajo koristi od različnih priložnosti za poglobljeno učenje, vključno s študijsko prakso, prakštičnim delom in projekti v resničnem svetu, ki jih pripravijo na uspešne kariere svetovalcev, terapevtov in drugih strokovnjakov za duševno zdravje.

DOKTORSKA ŠOLA

Ste pripravljeni popeljati svojo izobrazbo in kariero na višjo raven? Naša doktorska šola ponuja napredne raziskovalne in študijske priložnosti na področjih družboslovja s prilagodljivimi programi, oblikovanimi tako, da ustrezajo vašemu zasedenemu urniku. Naša ugledna šola vas bo podpirala in vodila pri uresničevanju vaših raziskovalnih interesov in prizadevanju za pridobitev doktorata. Pridružite se naši skupnosti učenjakov in napredujte v svoji karieri z diplomo doktorske šole.

ŠTUDIJSKI PROGRAMI

DODIPLOMSKI ŠTUDIJ

Si kreativen? Empatičen? Analitičen? Želiš postati menedžer s čutom za soljudi in družbo? Želiš soustvarjati boljšo prihodnost?

Univerzitetni program Socialni menedžment razvija analitične sposobnosti  za razumevanje kompleksnih situacij v odnosih med ljudmi. To omogoča boljše osmišljanje, načrtovanje, odločanje, vodenje, koordiniranje, razporejanje organizacijskih virov, nadziranje in kritično vrednotenje izvajanja aktivnosti v organizaciji. Socialnega menedžerja odlikuje velik čut in odgovornosti za soljudi.

V okviru razpisanih rednih vpisnih mest je program BREZPLAČEN, tudi za zaposlene!

Želiš pomagati ljudem v težavnih življenjskih situacijah? Spodbujati osebnostno rast in krepiti samozaupanje? Postati psihosocialni svetovalec s čutom za družbo in soljudi?

Splošni cilj dodiplomskega študijskega programa Psihosocialna pomoč je profesionalna kompetentnost kandidatov na interdisciplinarnem področju psihosocialne pomoči, ki obsega temeljno znanje in temeljno usposobljenost za svetovalno delo na psihosocialnem področju. 

Šolnina: 2.990,00 € 

*Možnost plačila do 5 obrokov.

Visokošolski strokovni študijski programi Socialni menedžment omogoča pridobitev znanja za uspešno soočanje s praktičnimi strokovnimi in delovnimi izzivi, razvija zmožnosti za sporazumevanje v stroki in med strokami, strokovno kritičnost in odgovornost, iniciativnost in samostojnost pri odločanju in vodenju.

Z uspešnim dokončanjem študija diplomant pridobi izobrazbo, ki mu ob izpolnjevanju drugih zakonskih pogojev omogoča, da lahko opravlja strokovni izpit za delo na področju socialnega varstva.

ŠOLNINA: 2.190,00 €

* Možnost plačila do 5 obrokov.

Ali želite delati v medijih in/ali v novinarstvu?
Se želite veliko naučiti o medijski produkciji?

Temeljni cilj visokošolskega strokovnega programa Mediji in novinarstvo (vs) je seznaniti študente s strukturo in dinamiko sodobnih medijskih sistemov, jim dati ustrezna interdisciplinarna in/ali multidisciplinarna  teoretična in praktična znanja za prepoznavanje pojavnih oblik kot tudi posledic delovanja teh visoko-sofisticiranih sistemov, ter jim omogočiti pridobitev ustreznih kompetenc za delovanje v medijskem prostoru in potrebnih veščin za upravljanje z mediji.

V okviru razpisanih rednih vpisnih mest je program BREZPLAČEN, tudi za zaposlene!

MAGISTRSKI ŠTUDIJ

Delate ali želite delati v mednarodnem okolju? Se z izzivi kulturne raznolikosti srečujete v lokalnem ali nacionalnem okolju? Napredujte z razvijanjem sposobnosti upravljanja kulturne raznolikosti:

  • spoznajte pestrost kultur in vrednot sveta
  • razumite navade in vrednote poslovnih partnerjev in strank
  • povečajte svojo samozavest, izboljšajte svojo komunikacijo
  • postanite strokovnjak za delo v večkulturnih in večjezičnih okoljih

V okviru razpisanih rednih vpisnih mest je program BREZPLAČEN, tudi za zaposlene!

Splošni cilj podiplomskega programa Psihosocialno svetovanje je: profesionalna kompetentnost kandidatov na interdisciplinarnem področju pomoči ljudem v različnih življenjskih krizah, ki obsega tako usposobljenost za izvajanje kot tudi raziskovanje psihosocialne pomoči in svetovanja, da se bodo lahko po drugi stopnji vključili v: psihosocialno pomoč v socialnem varstvu, v programe psihosocialne rehabilitacije, penologije oz. povsod, kjer se nudijo razne oblike psihosocialne pomoči in svetovanja, pa tudi gospodarstvu, v javnih, zasebnih ali v nevladnih organizacijah. 

Šolnina: 3.200,00 € 

*Možnost plačila do 5 obrokov.

Magistrski program Mediji in novinarstvo je pronicljiv in obsežen študij, ki študente pripravi na kariere v hitrem tempu sveta medijev in novinarstva. S kombinacijo teoretičnega dela in praktičnih izkušenj bodo študentje pridobili temeljito razumevanje načel in praks sodobnih medijev in novinarstva ter spretnosti in znanja, ki so potrebna za uspeh na teh dinamičnih področjih. S poudarkom na kritičnem razmišljanju, etičnem poročanju in inovativnem pripovedovanju zgodb magistrski program mediji in novinarstvo opremi študente z orodji za pozitiven vpliv na svet s svojim delom v medijih in novinarstvu.

V okviru razpisanih rednih vpisnih mest je program BREZPLAČEN, tudi za zaposlene!

Strateško komuniciranje (MA) je študij, ki študente pripravi na vodilne vloge na področju strateškega komuniciranja. Skozi mešanico teoretičnega dela in praktičnih izkušenj se bodo študentje naučili najnovejših strategij in tehnik za učinkovito komuniciranje z občinstvom v današnjem hitro razvijajočem se medijskem okolju. S poudarkom na razvijanju močnega kritičnega mišljenja in veščin reševanja problemov magistrski program strateškega komuniciranja študente opremi z orodji, ki jih potrebujejo za uspeh v različnih poklicih, vključno z odnosi z javnostmi, sociologijo, politologijo in korporativnim komuniciranjem. Ne glede na to, ali ste nedavno diplomant, ki želi začeti svojo kariero, ali izkušen strokovnjak, ki želi napredovati na tem področju, je magistrski program strateško komuniciranje odlična izbira za tiste, ki želijo s svojim delom na področju strateškega komuniciranja narediti razliko.

ŠOLNINA 2.690,00 €

DOKTORSKI ŠTUDIJ

Ste ambiciozni in želite doseči nekaj pomembnega? Ste razmišljujoč, inovativen človek in želite odkriti nekaj novega?

Doktorski študij je zato namenjen posameznikom, ki si želijo poglobiti znanje na specifičnem področju in fenomenih ter si pridobiti naziv doktor znanosti, s katerim si povečajo svoj ugled v družbi. Omogoča vam, da resnično izkoristite in nadgradite svoj intelektualen potencial, obvladujete raziskovalno delo, izrazite svojo ustvarjalnost in poiščete inovativne družbene rešitve.

Šolnina: 2.690,00 € 

*Možnost plačila do 5 obrokov.

Doktorski študijski program Strateško komuniciranje in management izobražuje doktorske študente za raziskovalno delo v znanosti ter za strokovno delo na področjih politike, javne uprave, zasebnega sektorja in sfere civilne družbe. Temeljni cilj študija je usmerjen v poznavanje in obvladovanje najsodobnejših znanj in raziskovalnih instrumentov na področju komunikologije, managementa in sorodnih disciplin. Študenti lahko izbirajo med dvema smerema: 1. Strateško komuniciranje in 2. Management.

ŠOLNINA 2.690,00 €

Potrebuješ več informacij pred končno odločitvijo?

Barbara Muhič

DOSTOPNA FAKULTETA

5/5

»Široka ponudba študijskih programov, odprtost profesorjev, tutorstvo in pomoč ter povezovanje med študenti je prava odločitev za izbiro študija na FUDŠ.«

Barbara Muhič, 2. letnik Psihosocialno svetovanje

Lorena Furlan medkulturni menedžment

ŠTUDIJ S ŠIRINO

5/5

»Za nadaljevanje študija na FUDŠ sem se odločila zaradi želje po raziskovanju in nadgradnji že pridobljenega znanja. Študij nudi dodatno širino in je stalno v stiku s časom!«

Lorena Furlan, 2. letnik Medkulturni menedžment

Peter_Ferfoglia

PRAKTIČNA IN UPORABNA ZNANJA

5/5

»...veselim se usmeritve FUDŠ v visokonivojsko in predvsem praktično uporabno znanstveno raziskovanje že od začetka doktorskega študija, kar je prava redkost našega obmejnega in tudi širšega okolja..«

Peter Ferfoglia, 2. letnik Sociologija

STUDY+ PAKET

Želiš študij opravljati z udobja svojega doma? Potem je paket Study+ pravi zate.

Z nakupom paketa Study +, boste poleg prijaznega osebja na fakulteti, ki vam je vedno pripravljeno nuditi podporo pri študiju, namreč pridobili naslednje ugodnosti:

a) možnost neposredne udeležbe večine predavanj in vaj preko IKT sredstev (Zoom),  z izjemo nekaterih predavanj, vaj in seminarjev, katerih neposredno spremljanje preko IKT sredstev ni mogoče (npr. vaje, ki se izvajajo na terenu; vaje, katerih narava izvedbe ne omogoča neposrednega spremljanja preko IKT sredstev; vaje, pri katerih je fizična prisotnost študentov nujna za zagotavljanje kompetenc in učnih izidov, predvidenih s študijskim programom; vaje, pri katerih neposredno spremljanje preko IKT sredstev ni mogoče zaradi varstva zasebnosti  ipd.)

b) možnost celoletnega ogleda posnetkov večine predavanj in vaj, z izjemo nekaterih predavanj, vaj in seminarjev, katerih snemanje ni mogoče (npr. vaje, ki se izvajajo na terenu; vaje, ki se ne snemajo iz razloga varstva zasebnosti ipd.) 

c) možnost opravljanja izpitov preko IKT sredstev (Zoom oz. spletna učilnica Moodle)

Potrebuješ pomoč?

Dovoli, da sodelavec/-ka iz referata stopi v kontakt s teboj.