FUDŠ AKADEMIJA: Menedžment ljudi v organizacijah

Enoletno neformalno izobraževanje: Menedžment ljudi v organizacijah

Lokacija izobraževanja: Leskoškova 9e, Ljubljana

Ob doplačilu ima kandidat možnost udeležbe večine predavanj in praktičnih vaj preko Zooma (paket Study+).

Ali vas zanimajo skrivnosti uspešnega menedžmenta človeških virov? Vas zanima področje psihologije in osebnostne rasti? Si  želite pridobiti znanje o različnih tehnikah medosebne komunikacije ter modelih osebnosti?

Izobraževanje je namenjeno vsem, ki:

 • si želite pridobiti ali izpopolniti veščine s področja menedžmenta, ali
 • delate ali si želite opravljati delo na delovnih mestih v javnem, zasebnem ali nevladnem sektorju, na katerih boste v pogostem stiku z ljudmi, ali
 • vas zanima delo na sebi, vašem duševnem zdravju in osebnostni rasti.

Novo pridobljena znanja bodo odlikovala vas in vaše sposobnosti ter odprla vrata novim priložnostim na vaši nadaljnji karierni poti.

Vsebina

VSEBINA IZOBRAŽEVANJA

Izobraževanje je razdeljeno na dva večja vsebinska sklopa.

Prvi vsebinski sklop zajema predvsem pridobivanje znanja in praktičnih veščin na področju delovanja organizacij, menedžmenta, komuniciranja ter poznavanje trendov ustvarjalnosti in kreativnosti. V tem vsebinskem sklopu boste poslušali naslednje vsebine:

 1. Osnove organizacije in menedžmenta
 2. Osnove komuniciranja v organizaciji
 3. Menedžment človeških virov
 4. Ustvarjalnost in inovativnost

Drugi vsebinski sklop zajema pridobivanje znanja in praktičnih veščin s področja psihologije, duševnega zdravja in osebnostne rasti. V tem vsebinskem sklopu boste poslušali naslednje vsebine:

 1. Psihologija dela in organizacije
 2. Teorije in modeli osebnosti
 3. Tehnike medosebne komunikacije
 4. Duševno zdravje in osebnostna rast

Izobraževanje zajema predavanja in praktične vaje ter preizkuse znanja.

KDO SE LAHKO PRIJAVI?

Na neformalno izobraževanje se lahko prijavijo vsi. Posebna predznanja niso pogoj, ključno je zanimanje za vsebinsko področje in motivacija za pridobivanje znanja ter praktičnih veščin.

ČASOVNA RAZPOREDITEV IZOBRAŽEVANJA

Oktober 2023 – Junij 2024; večina terminov se odvija v popoldanskem času (16. – 20.ure); možne so redke izjeme, ko termini potekajo v dopoldanskem času (9.00 – 13.00 ure).

1) Predavanja in praktične vaje prvega vsebinskega sklopa potekajo od 1.10.2023-19.1.2024.

2) Predavanja in praktične vaje drugega vsebinskega sklopa potekajo od 12.2.2024-31.5.2024.

3) Preizkusi znanja potekajo v obliki pisnih in ustnih izpitov, predstavitev, pripravo pisnih in praktičnih izdelkov ipd. Nekateri izvajalci neformalnega izobraževanja znanje pogosto preverjajo sproti. Določena preverjanja znanja so organizirana posebej, in sicer v za to posebej namenjenih izpitnih obdobjih:

 • 22.1.2024 – 9.2.2024
 • 3.6.2024 – 28.6.2024
 • 19.8.2024 – 13.9.2024

Preizkusi znanja zahtevajo ustrezno predhodno individualno delo udeleženca izobraževanja.

Natančen urnik boste prejeli po vpisu in plačilu neformalnega izobraževanja.

PRIJAVE ZBIRAMO OD 17. 2. 2023 DO 25. 9. 2023.**

PREDMETNIK

KAKO SE PRIJAVIM?

a) Izpolnite prijavo občana, natisnite jo in podpišite.

b) Prijavo pošljete na sedež fakultete na naslov:

Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici
Gregorčičeva ulica 19
5000 Nova Gorica

ali skenirano na e-naslov: referat@fuds.si

Na podlagi prejete dokumentacije vas fakulteta povabi na vpis. Ob povabilu na vpis prejmete uporabniško ime in geslo za dostop do le-tega. V spletnem referatu morate izpolniti in podpisati (z miško) vpisni list in pogodbo, ki se vam bo avtomatsko kreirala. Na e-mail boste prejeli račun za plačilo šolnine*.

*Šolnino je možno poravnati v enkratnem znesku ob vpisu ali na 5 obrokov na način: ob vpisu; najkasneje do 30.11.; najkasneje do 31.1.; najkasneje do 31.3.; najkasneje do 31.5. 30tekočega študijskega leta. V primeru plačila šolnine na obroke se ob vsakem obroku zaračuna povečana šolnina v znesku administrativnega stroška obdelave obročnega plačila, ki znaša 30,00 eur.

ZAKLJUČEK IZOBRAŽEVANJA

Posameznik, ki uspešno opravi enoletno neformalno izobraževanje, prejme potrdilo o zaključenem neformalnem izobraževanju in potrdilo o opravljenih izpitih.

PRIZNAVANJE NEFORMALNO PRIDOBLJENEGA ZNANJA

Vsak predmet je ovrednoten s kreditnimi točkami. Ob morebitnem vpisu* na študijski program Socialni menedžment (VS), Socialni menedžment (UN) in Psihosocialna pomoč (VS) oziroma nekatere druge študijske programe Fakultete za uporabne družbene študije (FUDŠ)* fakulteta ponuja možnost (celotnega oziroma delnega) priznavanja neformalno pridobljenega znanja, ki ga kandidat predhodno pridobi v okviru neformalnega izobraževanja “ Menedžment ljudi v organizacijah”, pod pogojem uspešno opravljenih preizkusov znanja in obveznosti. Za ta namen mora kandidat vložiti prošnjo za priznavanje neformalno pridobljenega znanja, o kateri odločajo pristojni organi fakultete.

* Za vpis na zadevni formalni študijski program mora kandidat izpolnjevati pogoje za vpis, ki so navedeni v Razpisu za vpis. Razpisi za vpis za vse študijske programe FUDŠ so objavljeni na spletni strani fakultete.

CENA

Cena enoletnega neformalnega izobraževanja: 2.490 EUR

* Enoletno neformalno izobraževanje se izvede v primeru zadostnega števila vpisanih kandidatov.

NADSTANDARDNI STUDY+ PAKET

Z nakupom paketa STUDY+  boste poleg prijaznega osebja na fakulteti, ki vam je vedno pripravljeno nuditi podporo pri študiju, pridobili naslednje ugodnosti oz. storitve, ki vam bodo v veliko pomoč: možnost neposredne udeležbe večine predavanj in vaj preko IKT sredstev (Zoom); možnost celoletnega ogleda posnetkov večine predavanj in vaj; možnost opravljanja izpitov preko IKT sredstev (Zoom oz. spletna učilnica Moodle). Paket v vrednosti 399eur* (*na študijsko leto) se naroči in plača v enkratnem znesku ob vpisu ali kadarkoli med letom.