Evropsko transnacionalno upravljanje za trajnostni razvoj

Naslov projekta: Evropsko transnacionalno upravljanje za trajnostni razvoj
Vodja projekta: prof. dr. Matej Makarovič

Program: Erasmus+
Akcija: Jean Monnet Activities, Chair

Obdobje izvajanja: 36 mesecev
Začetek projekta: 1. 9. 2019
Zaključek projekta: 31. 8. 2022

Spletna stran projekta

Kratek opis projekta:

Evropsko transnacionalno upravljanje za trajnostni razvoj – SUSTAIN je namenjeno spodbujanju EU študij skozi novo kombinacijo poučevanja, virtualne učilnice, koreaktivnih javnih debat, akcijskega raziskovanja in »policy« priporočil. Temelji na aktualnih akademskih razprava v sociologiji in politologiji, ki prepoznavajo izzive odnosa med transnacionalnim upravljanjem, ki temelji na mednarodnih pogodbah in organizacijah, ter teritorialno segmentacijo političnega sistema na nacionalne države, kar izkoriščajo zelo raznoliki populizmi. Utemeljitev izhaja iz naših raziskav, ki potrjujejo, da je podpora evropskemu transnacionalnemu upravljanju za trajnostni razvoj bistveno bolj značilna za aktivne udeležence v evropski transnacionalni sferi in za elite, medtem ko drugi težje prepoznavajo pomembnost in legitimnost transnacionalno koordiniranega trajnostnega razvoja. Vzdrževanje, krepitev in legitimizacija evropskega upravljanja za trajnostni razvoj zahteva premoščanje prepada med tistimi, ki so vključeni v evropsko transnacionalno sfero, in tistimi, ki se čutijo, da so bili izpuščeni (tipično ujeti v lokalne in nacionalne kontekste). To zahteva jasno povezanost med socialnimi, ekonomskimi in okoljskimi vidiki trajnostnega razvoja. V tem smislu namerava Katedra približati vlogo EU v trajnostnem razvoju s povezovanjem glavnih prioritet v dokumentih, kot je EU Strategija trajnostnega razvoja kurikulumu Katedre – s povezovanjem akademskega osebja in študentov z mednarodnim akademskih okoljem ter lokalnimi in nacionalnimi deležniki, vključujoč lokalne skupnosti, civilno družbo in odločevalce prek ustreznih aktivnosti, ki spodbujajo javne razprave na lokalnih, nacionalnih in transnacionalnih ravneh ter med različnimi deležniki.