Evropsko omrežje za digitalizacijo in e-vladanje

Vodja projekta: prof. dr. Mateja Rek

Program: Erasmus+
Akcija: ERASMUS-JMO-2023-NETWORKS (Jean Monnet Policy Debate)

Obdobje izvajanja: 36 months
Začetek projekta: 1. 9. 2023
Zaključek projekta: 31. 8. 2026

Spletna stran projekta

Kratek opis projekta:

ENDE se osredotoča na e-vladanje in digitalno preobrazbo v Evropski uniji. Gre za mrežo, ki vključuje prestižne strokovnjake za digitalno preobrazbo, ki izvajajo akcije Jean Monnet o digitalnih vidikih (modul, katedra ali center odličnosti). V zgodovinskem obdobju prenove paradigme družbe je nedavna pandemija COVID-19 pospešila implementacijo e-vladanja in digitalizacije. Zato je razumevanje, predlaganje ustrezne implementacije in spodbujanje takšne spremembe modela civilizacije prednostna naloga znanstvenega cilja mreže. Glavna delovna področja so povezana s praktičnim izvajanjem e-vladanja v Evropski uniji, vključno s področji, kot so politika, gospodarstvo, pravo, mednarodni odnosi in družbeni vidiki. Cilj je razumeti in predvideti hiter razvoj digitalne agende, ki lahko popolnoma spremeni dojemanje Evropske unije, njen vpliv na življenja državljanov in zunanji obseg organizacije.

Partnerstvo:

 • TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL,
 • UNIVERSIDAD DE VIGO,
 • UNIVERSITA DEGLI STUDI DI MACERATA,
 • UNIVERZITA PALACKEHO V OLOMOUCI,
 • UNIVERZITA KOMENSKEHO V BRATISLAVE,
 • ALMA MATER STUDIORUM – UNIVERSITA DI BOLOGNA,
 • FAKULTETA ZA UPORABNE DRUŽBENE ŠTUDIJE V NOVI GORICI,
 • KOC UNIVERSITY,
 • UNIWERSYTET WROCLAWSKI,
 • RIGAS JURIDISKA AUGSTSKOLA SIA,
 • TURUN YLIOPISTO,
 • UNIVERSIDADE DO MINHO,
 • UNIVERSIDAD DE VALLADOLID,
 • INSTITUTE FOR EUROPEAN STUDIES

Aktualno:

EVROPSKO OMREŽJE JEAN MONNET ZA DIGITALIZACIJO IN E-VLADANJE – ZAČETNI DOGODEK V OLOMOUCU

Lepo je videti, kako nastajajo nova znanstvena omrežja. Raziskovalci se srečajo, povežejo, delijo znanje in ideje ter gradijo podlago za nadaljnje raziskovanje. 8. – 10. 10. 23 je potekal uvodni dogodek nove Evropske mreže za digitalizacijo in e-vladanje – https://www.fuds.si/en/evropsko-omrežje-o-digitalizaciji-in-e-upravi / – na Pravni fakulteti Univerze Palacky v Olomoucu. Novo nastali povezavi zaželimo dobro sodelovanje in odlične znanstvene rezultate, ki bodo podpirali digitalne transformacije in e-vladanje v EU.