Error 404

Program: Erasmus+
Key Action: KA2, Strateška partnerstva na področju izobraževanja odraslih

Trajanje projekta: 24 mesecev
Začetek projekta: 1. 1. 2021
Zaključek projekta: 31. 12. 2022

Partnerstvo:

  • BUILDING BRIDGES, CEPA JL, Španija
  • STOWARZYSZENIE AKTYWNE KOBIETY, AWA, Poljska
  • FONDACIJA BIZNIS START – UP CENTAR BAR – BSC Bar, Črna gora
  • Association for education POPEDU, Austrija
  • Fakulteta za uporabne družbene študije Nova Gorica, Slovenija

Opis projekta:

V zadnjih letih smo priča povečanemu obsegu zaposlitev v ICT sektorju, kar se brez dvoma odraža tudi v naraščajočem pomenu digitalnih spretnosti. Vsekakor je to nekaj, na kar morajo biti tisti ljudje, željni po osebnostnem razvoju in konkurenčnosti na delovnem mestu, še posebej pozorni. To še posebej velja za ženske. Po zadnjih študijah je nežnejši spol še vedno globoko zadaj kar se tiče na eni posedovanja in na drugi interesa za učenje digitalnega znanja. Ni presenečenje, da je tudi zastopanost žensk na vodstvenih položajih sorazmerno majhna in se zna, ob zanemarjanju digitalnih spretnosti, v naslednjih letih zgolj še povečati.

Tega se zaveda tudi konzorcij partnerjev, ki sodeluje v okviru projekta Error 404. Eden glavnih ciljev bo na interaktiven in zanimiv način približati ženskam učenje digitalnih vsebin. To bo storjeno s pomočjo vzpostavitve posebej v ta namen kreiranih virtualnih delavnic, prav tako pa se bodo ženske v bodoče spoznavale in učile digitalnih vsebin v živo in sicer na sedežih vseh partnerskih institucij. Velja omeniti, da bo izdan tudi priročnik, ki bo še posebej namenjen ženskam, ki delujejo v poslovnem svetu.

Poleg žensk ta projekt nagovarja tudi še vse ostale zapostavljene skupine, tako v smislu geografske lokacije, kot tudi socialnih, zdravstvenih in starostnih omejitev. Kot projektni partner bo Fakulteta za uporabne družbene študije (FUDŠ) s svojimi dolgoletnimi izkušnjami na področju izobraževanja in raziskovanja igrala pomembno vlogo.

Aktualno:

Projekt Error 404

Novice iz dogajanja na projektu ERROR 404 V sredo 10. februarja smo v prostorih Fakultete za uporabne družbene študije (FUDŠ) v okviru Erasmus + projekta Error 404 izvedli prvo od

Preberi več »

Izobraževanje o digitalnih kompetencah

Izobraževanje v sklopu projekta ERROR 404 Obdobje pandemije COVID-19 nas je prisililo, da smo ob ukrepih socialne distance in delnega zaprtja oz. omejitve delovanja države morali prenekatere storitve koristiti s

Preberi več »