Predavatelji in asistenti

dr. Irena Ceglar

Predavateljica

Portret dr. Irena Ceglar

Sodeluje kot: Predavateljica

Govorilne ure: Po dogovoru

E-pošta: irena.ceglar@vona.si

Telefon: /

Področje raziskave: sociologija

Sodelovanje pri predmetih: 
1. stopnja – Projektna naloga na področju socialnega menedžmenta 
2. stopnja – Menedžment v zdravstvu 

Zunanje povezave: /

Življenjepis:

Irena Ceglar je na Fakulteti za uporabne družbene študije v Novi Gorici leta 2015 doktorirala na programu Sociologija. Na Fakulteti za socialno delo Univerze v Ljubljani je leta 2008 zagovarjala specialistično delo na programu Socialno delo za ljudi s posebnimi potrebami. Na takratni Visoki šoli za zdravstvo Univerze v Ljubljani (danes Zdravstveni fakulteti) je leta 1999 diplomirala na programu Delovna terapija. Je višja svetovalka v socialnem varstvu, leta 2016 je prejela Plaketa Antona Skala – najvišje priznanje Društva specialnih in rehabilitacijskih pedagogov Slovenije za doprinos k stroki in praksi. Ima preko 20 let delovnih izkušenj v vodenju, od leta 2018 do 2022 je bila direktorica Centra za usposabljanje, delo in varstvo Radovljica, od leta 2011 do 2016 je bila direktorica Centra za usposabljanje, delo in varstvo Dobrna. Od leta 2020 do leta 2022 je bila namestnica predsednika Skupnosti organizacij za usposabljanje v RS, v tem obdobju je bila tudi članica Sveta za invalide Republike Slovenije. Aktivno je sodelovala v več delovnih skupinah na nacionalnem nivoju (MDDSZ, MZ), bila je pogajalka za kolektivne pogodbe za dejavnost zdravstva in socialnega varstva, bila je pogajalka za sprejem Splošnega dogovora in aneksa z ZZZS, bila je aktivna v EASPD (European Association of Service providers for Persons with Disabilities). Je aktivna članica Socialne zbornice Slovenije, kjer sodeluje v izpitnih komisijah za strokovni izpit za strokovne delavce in strokovne sodelavce na področju socialnega varstva, izdeluje strokovna mnenja in verifikacije za socialno varstvene programe, sodeluje v inštruktažnem svetovanju ter izdeluje strokovna mnenja za razvojne socialno varstvene programe. Sodeluje s Slovenskim inštitutom za kakovost in meroslovje, kjer je presojevalka za standard kakovosti ISO 9001 ter ISO 14001. Je članica v izpitnih komisijah za NPK (delovni inštruktor, negovalec v zdravstvenem in socialnem varstvu ter dolgotrajni oskrbi). Izvaja treninge in usposabljanja za vodstvene kadre, je mednarodno certificirana trenerka nevrolingvističnega programiranja in za uporabo razvojnih orodij SDI®, Genos® in Disc Flow®. Je coachinja z individualno mednarodno akreditacijo ACC pri International Coaching Federation.