Predavatelji in asistenti

dr. Tjaša Stepišnik Perdih

docentka

Tjaša-Stepišnik-Perdih

Sodeluje kot:  Predavatelj

Govorilne ure: Po dogovoru

E-pošta: tjasa.stepisnik.perdih@fuds.si

Telefon: /

Področje Raziskave: psihosomatika, travma, disociacija, interocepcija, telesno zavedanje, občutek varnosti

Sodelovanje pri predmetih:
1. stopnja – Splošna psihologija 1, Praksa 1 in 3, Teorije deviantnosti in proces pomoči v skupnosti, Izbrana poglavja iz psihoterapije, psihologije in psihiatrije, Znanje in veščine za ravnanje 1 in 2
2. stopnja – Telesne tehnike v svetovanju, Aktualne vsebine v psihosocialnem svetovanju

Zunanje povezave:  /

Življenjepis:

Tjaša Stepišnik Perdih je docentka za področje psihosocialne pomoči. Leta 2007 je diplomirala iz socialne pedagogike na Pedagoški fakulteti v Ljubljani in leta 2016 uspešno zagovarjala interdisciplinarno doktorsko disertacijo z naslovom Fiziološke mere čustev in njihov pomen v procesu relacijske zakonske in družinske terapije. Je zakonska in družinska terapevtka in učiteljica metode TRE (Tension, Stress and Trauma Releasing Exercises). V svoji terapevtski praksi integrira telesno usmerjene pristope (npr. senzomotorično psihoterapijo) z relacijsko terapijo. Je tudi nacionalna predstavnica za Slovenijo pri Evropskem združenju za travmo in disociacijo (ESTD).