Predavatelji in asistenti

dr. Predrag Ljubotina

docent

Predrag Ljubotina_2021

Sodeluje kot:  Predavatelj

Govorilne ure: Po dogovoru

E-pošta: predrag.ljubotina@fuds.si

Področje Raziskave: ekonomija, družinsko podjetništvo, medsebojni odnosi, kvantitativne metode raziskovanja

Sodelovanje pri predmetih:
1. stopnja – Organizacije in ekonomika, Ekonomika organizacije, Temelji ekonomije, Temelji delovanja gospodarstva, Kvantitativne metode 1, Kvantitativne metode
2. stopnja – Kvantitativne metode za poslovno odločanje

Življenjepis:

Po univerzitetnem študiju ekonomije je končal podiplomski študij poslovnih ved ter doktoriral na področju managementa na Fakulteti za management pri Univerzi na Primorskem in sicer z doktorsko disertacijo Dejavniki karierne odločitve študentov iz družinskih podjetij. Ima več kot 30-letne lastne podjetniške izkušnje na vodstvenih položajih na podlagi katerih pri svojem delu združuje praktične izkušnje s sodobnimi znanstvenimi dognanji in orodji. Na dodiplomskih in podiplomskih programih predava ekonomijo in kvantitativno metodologijo znanstvenih raziskav. Na omenjenih področjih prevzema tudi vlogo svetovalca gospodarskim subjektom tako na domačem kakor tudi na tujih trgih. Ključna področja njegovega raziskovanja in dela so medsebojni odnosi, družinska podjetja in kvantitativne metodologije v družboslovnih raziskavah.