Predavatelji in asistenti

doc. dr. Predrag Ljubotina

docent

Predrag Ljubotina_2021

Sodeluje kot:  Predavatelj

Govorilne ure: Po dogovoru

E-pošta: predrag.ljubotina@fuds.si

Področje Raziskave: Kvantitativna metodologija znanstvenih raziskav, Temelji ekonomije

Sodelovanje pri predmetih:
1. stopnja – Temelji ekonomije, Kvantitativne metode 1, Kvantitativne metode 2, Družboslovna raziskovalna metodologija
2. stopnja – Kvantitativne metode za poslovno odločanje, Kvantitativno raziskovanje v psihosocialnem svetovanju

Življenjepis:

Dr. Predrag Ljubotina je visokošolski predavatelj temeljev ekonomije in kvantitativnih raziskovalnih metod v znanosti. Doktoriral je na Univerzi na Primorskem in sicer na področju managementa. Tekom 30-letne lastne podjetniške kariere je nabiral izkušnje v multikulturnem mednarodnem okolju kjer je uspešno vodil razvojne in prodajne time ter zaključil več projektov internacionalizacije poslovanja. Njegovo primarno področje raziskovanja je področje ekonomske psihologije s poudarkom na medsebojnih odnosih v poslovnih okoljih. Poseben fokus namenja družinskim podjetjem, procesu nasledstva in širokemu spektru posebnosti, ki so z s tem povezani. V zadnjem času aktivno sodeluje v več mednarodnih raziskovalnih projektih eden katerih je tudi obsežna mednarodna raziskava kariernega namena študentov. Posveča se sodobnim metodam kvantitativnih raziskav v znanosti s poudarkom na področju zajemanja podatkov za namen psiholoških in socioloških raziskav. V številnih raziskovalnih timih pokriva področje metodologije.