Predavatelji in asistenti

dr. Mikulan Janja

docentka

Janja Mikulan 2

Sodeluje kot:  Predavatelj

Govorilne ure: Po dogovoru

E-pošta: janja.mikulan@fuds.si

Telefon: /

Področje Raziskave:Njeno primarno raziskovalno delo je na področju politične sociologije, s posebnim fokusom na avtoritarnih režimih, demokratizaciji ter (globalni in regionalni) varnosti. Dosedanje raziskovanje je povezano predvsem z odpornostjo avtoritarnih režimov, politično družbenimi transformacijami in civilno-vojaškimi odnosi na Bližnjem vzhodu in Severni Afriki. Pri svojih raziskavah aplicira kombinacijo različnih raziskovalnih metod, s posebnim poudarkom na študijah primera in kvalitativnih (primerjalnih) raziskovalnih načrtih.

Sodelovanje pri predmetih:
1. stopnja – Participacija in pomoč v skupnosti; Pomoč in sodelovanje v skupnosti; Družbena odgovornost in trajnostni razvoj
2. stopnja – Izzivi globalizacije; Raziskovalni seminar; Vodenje participacije in pomoči v skupnosti; Magistrski seminar

Zunanje povezave:  /

Življenjepis:

Leta 2009 je na Fakulteti za družbene vede v Ljubljani (FDV) diplomirala s področja politologije (smer Analiza politik in javna uprava) ter leta 2014 magistrirala na področju Svetovnih študij (FDV). Obvezno prakso je opravila v raziskovalnem oddelku Državnega zbora Republike Slovenije, druge delovne izkušnje pa je pridobivala tako v akademski sferi kot nevladnemu sektorju. Med leti 2010 in 2012 je opravljala delo asistentke za področje politologije na Fakulteti za družbene vede in Fakulteti za upravo. Na SLOGI, Platformi slovenskih nevladnih organizacij za razvojno sodelovanje in humanitarno pomoč, je kot pripravnica in kasneje vodja evropskega projekta, delovala na področju mednarodnega razvojnega sodelovanja, predvsem pa mednarodne humanitarne pomoči. Z razvojnim in humanitarnim delom je nadaljevala tudi v Keniji in Burundiju, kjer je v okviru iniciative EU Aid Volunteers aktivno sodelovala na humanitarno-kartografskem projektu, ki je bil usmerjen v preprečevanje humanitarnih kriz (2012-2013). Svoje znanje in izkušnje pa je nadgradila tudi kot pripravnica v slovenski pisarni Mednarodne organizacije za migracije (IOM). V obdobju 2014-2019 je na Fakulteti za uporabne družbene študije v Novi Gorici (FUDŠ) delovala kot mlada raziskovalka (program je bil financiran s strani Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije). V omenjenem obdobju je opravila tudi dve Erasmus+ pripravništvi v Libanonu (2016, 2017), leta 2018 pa je prejela prestižno Fulbright štipendijo, ki ji je omogočila gostovanje v ZDA (Temple University, Philadelphia). Aprila 2020 je uspešno zagovarjala doktorsko disertacijo z naslovom »Towards framework conditioning divergent regimes across Middle East and North Africa: navigating between authoritarianism and democratization« ter pridobila naziv “doktorica znanosti s področja sociologije”. Trenutno je zaposlena na Fakulteti za uporabne družbene študije v Novi Gorici (FUDŠ), kjer sodeluje pri pedagoškem delu na dodiplomskem in podiplomskem študiju ter je vključena v aktualne raziskovalne projekte fakultete.