Predavatelji in asistenti

dr. Janez Balkovec

docent

Janez Balkovec FUDŠ

Sodeluje kot:  Predavatelj

Govorilne ure: Po dogovoru

E-pošta: janez.balkovec@gmail.com

Telefon: +38641302850

Področje Raziskave: management, organizacija, marketing, planiranje

Sodelovanje pri predmetih:
1. stopnja – Strateško planiranje, Marketing neprofitnih organizacij

Zunanje povezave:  /

Življenjepis:

Izobrazba:
2009, Usposobljen za člana nadzornih svetov ali upravnih odborov družb
2001, Doktor znanosti, Managerska znanja, Fakulteta za organizacijske vede, Kranj
2001, Pedagoško andragoška izobrazba, Filozofska fakulteta, Ljubljana
1999, Magister znanosti, Organizacija in management, Fakulteta za organizacijske vede, Kranj,
1989, Diplomirani inženir strojništva, Proizvodnja in tehnologija, Fakulteta za strojništvo, Ljubljana
1984, Strojni tehnik, Strojništvo, Iskra- srednja šola, Kranj

Pridobivanje izkušenj:
Skrbnik bančnih procesov (Hranilnica Lon d.d.),
Svetovalec direktorja družbe (Informatika, d.d.),
Strokovni svetovalec (Marketinška agencija za inovativne projekte d.o.o.),
Član uprave, Izvršni direktor trženja (Zavarovalnica Tilia, d.d.),
Direktor družbe (Sava plus, d.d.),
Svetovalec uprave (Pozavarovalnica Sava, d.d.),
Direktor trženja (Slovenica, d.d.),
Osnovnošolski učitelj (OŠ Jakoba Aljaža in OŠ Bistrica),
Direktor podjetja (GA-FA, d.o.o.),
Tehnolog, Komercialni vodja področja (IKOS, d.o.o.)

Izkušnje nabiral tudi kot:
Član Statističnega sveta RS, Statistični urad RS
Član nadzornega sveta Tovarna obutve Peko, d.d., Tržič
Član nadzornega sveta, Pokojninska družba Moja naložba, d.d., Maribor,
Član komisije za opravljanje strokovnih izpitov, Socialna zbornica Ljubljana,
Izpraševalec za pridobitev zavarovalne licence, Zavarovalno združenje Ljubljana,
Predavatelj v različnih izobraževalnih podjetjih doma in v tujini

Ostalo:
Ustanovni član Rotary kluba Kranj in Rotary kluba Medvode
Ustanovitelj in častni član Rotary kluba Škofja Loka
Član društva Zveze organizatorjev Slovenije
Veteran vojne za Slovenijo
Mednarodno priznanje: Paul Harris Fellow