Predavatelji in asistenti

dr. Erika Džajić Uršič

docentka

Portret Doc. dr. Erika Džajić Uršič

Sodeluje kot: Predavateljica / Znanstveni sodelavec

Govorilne ure: Po dogovoru

E-pošta: erika.ursic@fuds.si

Področje Raziskave: 
Regionalni razvoj, EU politike trajnostnega razvoja, industrijska ekologija, industrijska simbioza in omrežia industrijske simbioze, krožno gospodarstvo, družboslovna geografija ter družboslovna informatika.

Sodelovanje pri predmetih:
1. stopnja – Menedžement spremeb, Metode kvalitativne analize
2. stopnja – Kvalitativno raziskovanje v medkulturnem menedžmentu, Kvalitativno raziskovanje v družbenih vedah, Menedžerski informacijski sistemi

Zunanje povezave: /

Življenjepis:

IZOBRAŽEVANJE
2018: doktor sociologije, Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici;
2011: magister ekonomskega inženiringa, Univerza v Novi Gorici, Slovenija;
2009 diplomant ekonomskega inženiringa, Univerza v Novi Gorici, Slovenija.

PODROČJA RAZISKAV:
V letu 2014 je začela raziskovanje in preučevanje področja industrijskega gospodarstva, natančneje pojavov kot so Industrijska Simbioza in Industrijsko simbiotska omrežja. Drugo glavno raziskovalno področje je računska sociologija socialnih omrežij. Sooča se z različnimi raziskovalnimi metodami, s posebnim poudarkom na kvalitativnih raziskavah, analizi podatkov in primerjalni analizi . Poleg drugih dejavnosti deluje na področjih razvoja skupnega promocijskega programa za povečanje prepoznavnosti projektov Interreg Danube in storitev na projektnem območju, organizacije, usklajevanja, vodenja skupnih srečanj tako imenovanih fokusnih skupin z deležniki, sodelovanja pri izvajanju regionalnih delavnic, pomoč pri predstavitvah medijev, sodelovanje pri načrtovanju dokumentov. Erika D. Uršič ima za seboj računalniško in inženirsko izobrazbo. Pridobila je izkušnje na področju ekonomije, računovodstva, prodaje in nabave, akademske in raziskovalne sfere, pridobila je pogajalske, računalniške in analitične sposobnosti ter znanje in praktična znanja na področju uporabniških izkušenj in oblikovanja (UXD).

RAZISKOVALNI PROJEKTI:
Visoko zmogljivo računalništvo za učinkovite inovacije v Podonavju – nadnacionalni program Interreg Podonavje (InnoHPC); Designstem: integrirano oblikovanje + STEM izobraževanje – Erasmsus +; Spodbujanje inovacij in razvoj učnih programov programov IT v Palestini in krepitev zmogljivosti na področju visokega šolstva ( BIT-PAL), spletna podpora za pripravo projektnih predlogov (projekt S4P), obenem pa še raziskave na področju programskega modeliranja in simulacij ter tržne raziskave s sočasno uporabo kvalitativne metodologije.