Predavatelji in asistenti

dr. Erika Džajić Uršič

docentka

Erika D. Uršič

Sodeluje kot: Predavateljica

Govorilne ure: Po dogovoru

E-pošta: [email protected]

Telefon: +386059073456

Področje Raziskave: Delovanje na področjih industrijskega gospodarstva, industrijske simbioze in omrežij industrijske simbioze, krožnega gospodarstva ter družboslovne informatike. Delo zajema različne raziskovalne metode, s posebnim poudarkom na kvalitativnih raziskavah, analizi podatkov in mešanicah ter uporabniških izkušnjah in oblikovanju (UXD).

Sodelovanje pri predmetih:
1. stopnja – Upravljanje spremeb, Menedžement spremeb
2. stopnja – Metode kvalitativne analize, Kvalitativno raziskovanje v družboslovju, Kvalitativno raziskovanje v družboslovnih vedah, Kvalitativna metodologija, Menedžment medkulturnih razlik

Zunanje povezave: /

Življenjepis:

IZOBRAŽEVANJE
2018: doktor sociologije, Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici;
2011: magister ekonomskega inženiringa, Univerza v Novi Gorici, Slovenija;
2009 diplomant ekonomskega inženiringa, Univerza v Novi Gorici, Slovenija.

PODROČJA RAZISKAV:
V letu 2014 je začela raziskovanje in preučevanje področja industrijskega gospodarstva, natančneje pojavov kot so Industrijska Simbioza in Industrijsko simbiotska omrežja. Drugo glavno raziskovalno področje je računska sociologija socialnih omrežij. Od leta 2014 izvaja vaje na fakultetah FIŠ (Fakulteta za informacijske študije), FAM (Fakulteta za medije), FUDŠ (Fakulteta za uporabne družbene študije). Sooča se z različnimi raziskovalnimi metodami, s posebnim poudarkom na kvalitativnih raziskavah, analizi podatkov in primerjalni analizi . Poleg drugih dejavnosti deluje na področjih razvoja skupnega promocijskega programa za povečanje prepoznavnosti projektov Interreg Danube in storitev na projektnem območju, organizacije, usklajevanja, vodenja skupnih srečanj tako imenovanih fokusnih skupin z deležniki, sodelovanja pri izvajanju regionalnih delavnic, pomoč pri predstavitvah medijev, sodelovanje pri načrtovanju dokumentov. Erika D. Uršič ima za seboj računalniško in inženirsko izobrazbo. Pridobila je izkušnje na področju ekonomije, računovodstva, prodaje in nabave, akademske in raziskovalne sfere, pridobila je pogajalske, računalniške in analitične sposobnosti ter znanje in praktična znanja na področju uporabniških izkušenj in oblikovanja (UXD).

RAZISKOVALNI PROJEKTI:
Visoko zmogljivo računalništvo za učinkovite inovacije v Podonavju – nadnacionalni program Interreg Podonavje (InnoHPC); Designstem: integrirano oblikovanje + STEM izobraževanje – Erasmsus +; Spodbujanje inovacij in razvoj učnih programov programov IT v Palestini in krepitev zmogljivosti na področju visokega šolstva ( BIT-PAL), spletna podpora za pripravo projektnih predlogov (projekt S4P), obenem pa še raziskave na področju programskega modeliranja in simulacij ter tržne raziskave s sočasno uporabo kvalitativne metodologije.