Predavatelji in asistenti

dr. Alenka Pandiloska Jurak

docentka

Alenka Pandiloska Jurak

Sodeluje kot: Predavateljica

Govorilne ure: Po dogovoru

E-pošta: alenka.pandiloska@fuds.si

Telefon: /

Področje Raziskave: analiza politik, omrežja, trajnostni razvoj

Sodelovanje pri predmetih:
1. stopnja – Oblikovanje javnih politik in javnih financ, Menedžment sprememb, Upravljanje sprememb, Neprofitni menedžment

Zunanje povezave: /

Življenjepis:

IZOBRAZBA

 • 2016 – Doktor Sociologije, Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici
 • 2009 – Magistrica medkulturnih znanosti, Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici
 • 2007 – Univerzitetni diplomirani politolog, Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani

ZAPOSLITVE

 • Od novebra 2018: znanstvena sodelavka, Fakulteta za Informacijske študije Novo mesto
 • 2016 – 2018: Projektni manager, ePrvak d.o.o
 • 2009 – 2015: Mladi raziskovalec, Iskra Zaščite d.o.o
 • 2008 – 2009: Vodja projektne pisarne; Univerzitetno in raziskovalno središče Novo mesto

ŠTIPENDIJE

 • 2009 – 2015: Mladi raziskovalec iz gospodarstva; SPIRIT Slovenija. Operation part financed by the European Union, European Social Fund. Operation implemented in the framework of the Operational Programme for Human Resources Development for the Period 2007-2013, Priority axis 1: Promoting entrepreneurship and adaptability, Main type of activity 1.1.: Experts and researchers for competitive enterprises.

PROJEKTI IN SVETOVANJA
Danube Transnational Programme

 • 2020 – 2022 MELIA Observatory; Media Literacy Observatory for Active Citizenship and Sustainable Democracy; Finančni manager
 • 2018 – 2021: KnowING IPR; Fostering Innovation in the Danube Region through Knowledge Engineering and IPR Management, Finančni manager
 • 2017 – 2019: InnoHPC; High-performance Computing for Effective Innovation in the Danube Region

ERASMUS+

 • 2017 – 2020: SME/HPC; Enabling SMEs to gain competitive advantage from the use of HPC
 • 2017 – 2019: BitPAl; Boosting Innovation in Curricula Development of IT Programs in Palestine – Capacity Building in the field of Higher Education
 • 2017 – 2020 Jean Monnet Centre of Excellence Technology and Innovations in Regional Development for Europe 2020 

ARRS:

 • 2011 – 2014: L7-4119; Omrežja soavtorstev slovenskih raziskovalcev: teoretična analiza in razvoj uporabniškega vmesnika za vizualizacijo, aplikativni raziskovalni program
 • 2008 – 2010: V5-0417; Regionalizacija in slovenski izobraževalni sistem – družbeni in upravni vidiki
 • 2008 – 2010: V5-0461; Vloga medobčinskega sodelovanja pri učinkovitejši investicijski dejavnosti občine, ciljni raziskovalni project, team member

PROJEKTI ZA PODJETJA

 • 2018: Projektni vaučer (SPIRIT) za Tabakum d.o.o.
 • 2018: Procesne izboljšave (SPIRIT) za Sten d.o.o.
 • 2017: Projektni vaučer (SPIRIT) za Maremico d.o.o.
 • 2017: P2 2017, Spodbude za zagon inovativnih podjetij (Slovenski podjetniški sklad) za ePrvak d.o.o.

SVETOVANJE

 • 2017: Koordinator horizontalne IKT mreže v SRIP Turizem (SRIP Smart Cities and Communities)